powiększ tekst A A A

poniedziałek 09.03.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

       W tym roku w dniu 4 marca uczestnicy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” spotkali się w Zespole Placówek Oświatowych     w Trzcianie. Turniej jak co roku zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trzcianie. Były to już XXV gminne eliminacje OTWP.  

Punktualnie o godz. 9.00  uczestników Turnieju oraz komisję turniejową i opiekunów powitał Pan Andrzej Kącki – dyrektor ZPO w Trzcianie. Dyrektor wyraził radość z możliwości goszczenia uczestników Turnieju w murach szkoły i życzył uczestnikom powodzenia.   Do udziału w turnieju zgłosili się uczniowie w dwóch grupach wiekowych z wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. W grupie I wystartowali: Gabriela Kurczak, Mateusz Tworzydło, Jakub Mucha, Szczepan Kukla, Zuzanna Węglarz, Patryk Kukla, Mikołaj Ferenc, Aleksander Dudziak, Mateusz Dudek, Zofia Macheta, Kinga Leśniak, Dominik Olszewski. II Grupę reprezentowali: Karolina Pijanowska, Natalia Mordarska, Emilia Sowińska, Mateusz Gnyla, Patryk Kmiecik, Maksymilian Dudziak, Dominika Stochel, Martyna Piech, Jan Kuchnik, Mateusz Dębosz, Łukasz Anielski, Patryk Szaraj, Martyna Kukla, Zuzanna Kędroń.  Przygotowanie uczestników do turnieju i opiekę pedagogiczną zapewnili nauczyciele: Agnieszka Zbyrowska, Beata Pyrz, Małgorzata Waligóra, Paulina Więcław, Dorota Grabowska, Bogdan Grabowski.  Odpowiedzi uczestników oceniała Komisja w składzie: Stanisław Piasecki – przewodniczący, Jerzy Dudek – sekretarz, Stanisław Tracz i Maciej Kłósek – członkowie komisji. Pan Kazimierz Kołodziej - pracownik ZPO zapewnił transport uczestnikom i pełnił rolę gospodarza, a także czuwał nad komfortem uczestników Turnieju.  Autorem wszystkich pytań był Jerzy Dudek – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który również kierował całym przebiegiem eliminacji gminnych. Jako pierwsi  startowali uczniowie z grupy I, dwie godziny później zmagania turniejowe podjęła grupa II. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test pisemny składający się z 25 pytań. W grupie I do finału ustnego zakwalifikowano większą liczbę uczestników, niż zakładano, z uwagi na taką sama ilość punktów zdobytych z testu pisemnego. Jedno z pytań  w finałowych zmaganiach dotyczyło rozpoznania wylosowanego sprzętu strażackiego i określenia jego przeznaczenia. Sprzęt do turnieju zapewniła OSP Trzciana. Finaliści odpowiadali ustnie  na ten sam zestaw pytań, wylosowany przez opiekunów. Wyniki końcowe eliminacji przedstawiają się następująco: Grupa I : I miejsce – Gabriela Kurczak  (31,5 pkt), II m-ce – Zofia Macheta (28,5 pkt), III m-ce - Kinga Leśniak(21,5 pkt), IV m-ce - Patryk Kukla (10 pkt), V m-ce - Dominik Olszewski (8,5 pkt). Grupa II:  I m-ce Mateusz Dębosz (35,5 pkt), II m-ce -  Zuzanna Kędroń (33,5 pkt), III m-ce - Jan Kuchnik (25,5 pkt), IV m-ce - Łukasz Anielski (17 pkt), V m-ce - Karolina Pijanowska (15 pkt).   Zdobywcy czołowych pięciu miejsc odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników były  dyplomy oraz  nagrody pocieszenia.  Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, wręczył nagrody, podziękował uczestnikom i nauczycielom za udział w Turnieju oraz życzył  uczniom dalszych sukcesów na kolejnych etapach eliminacji. Dla wszystkich uczestników turnieju dyrektor szkoły i strażacy z OSP Trzciana zapewnili poczęstunek i miłą atmosferę.  Komendant Gminny ZOSP Stanisław Piasecki podziękował gospodarzom za miłe przyjęcie, nauczycielom za przygotowanie uczniów do turnieju oraz  podkreślił dobre przygotowanie uczestników, a także życzył powodzenia w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Sponsorzy nagród: Wójt Gminy Trzciana,  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział    w Trzcianie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Trzcianie.

Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych w dniu 3 kwietnia br. w Bochni.

W imieniu organizatora turnieju  i uczestników składamy serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy Trzciana,  rodzicom, panu dyrektorowi i pracownikom ZPO,  strażakom OSP Trzciana, sponsorom oraz nauczycielom przygotowującym uczestników.

 

Foto i tekst: J.D.

Wprowadzenie: M.R.