powiększ tekst A A A

środa 11.03.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Informacje na temat postępowania w przypadku zakażenia KORONAWIRUSEM

WYKAZ PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1
nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL
UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kraków, 31-501, ul. Mikołaja Kopernika 36
telefon/ telefony: +48 12 424 70 00, +48 12 424 70 01
identyfikator REGON 000288685
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa:
SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kraków, 30-688, ul. M. Jakubowskiego 2
telefon/ telefony +48 12 400 20 00, +48 12 400 20 12, +48 400 20 47
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2
nazwa:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KRAKOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kraków, 31-913, os. Na Skarpie 66
telefon/ telefony: + 48 12 644 01 44, +48 12 622 94 65
identyfikator REGON 000630161
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KRAKOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kraków, 31-913, os. Na Skarpie 66
telefon/ telefony + 48 12 622 94 03, + 48 12 622 93 90, + 48 12 622 95 02
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 3
nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Myślenice, 32 - 400, ul. Szpitalna 2
telefon/ telefony: +48 12 272 10 85, +48 12 273 03 55
identyfikator REGON 000300570
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Myślenice, 32 - 400, ul. Szpitalna 2
telefon/ telefony +48 12 273-03-50, +48 12 273-03-54
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 4
nazwa: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Tarnów, 33-100, ul. Szpitalna 13
telefon/ telefony: +48 14 63 10 100,
identyfikator REGON 000313408
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Tarnów, 33-100, ul. Szpitalna 13
telefon/ telefony
+ 48 14 63 10 498, + 48 14 63 10 419, +48 14 63 10 508
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 5
Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19nazwa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kraków, 31-202, ul. Prądnicka 80
telefon/ telefony: +48 12 614 20 00, +48 12 614 20 01
identyfikator REGON 000290073
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kraków, 31-202, ul. Prądnicka 80
telefon/ telefony +48 12 614 23 22, +48 12 614 23 26
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 6
nazwa: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM
SĄCZU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Nowy Sącz, 33 - 300, ul. Młyńska 10
telefon/ telefony: + 48 18 443 88 77
identyfikator REGON 000306437
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM
SĄCZU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dąbrowa 1, Wielogłowy 33-311
telefon/ telefony + 48 18 44-32-123
Miejsce udzielania świadczeń 2
nazwa: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM
SĄCZU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Nowy Sącz, 33 - 300, ul. Młyńska 10
telefon/ telefony + 48 18 44-25-802, + 48 18 44-25-872
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 7
nazwa: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dąbrowa Tarnowska, 33-200, ul. Szpitalna 1
telefon/ telefony: +48 014 642 28 31, + 48 014 642 27 50
identyfikator REGON 000304361
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dąbrowa Tarnowska, 33-200, ul. Szpitalna 1
telefon/ telefony + 48 14 644 32 61, + 48 14 644 32 88
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 8
nazwa: Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Olkusz, 32-300, ul. 1000-lecia 13
telefon/ telefony: + 48 41 240 1200
identyfikator REGON 320592435
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Olkusz, 32-300, ul. 1000-lecia 13
telefon/ telefony + 48 41 240 1272, + 48 41 240 1276
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 9
nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PROSZOWICACHadres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Proszowice, 32-100, ul. Mikołaja Kopernika 13
telefon/ telefony: +48 12 386 51 00, +48 12 386 51 05
identyfikator REGON 000300593
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PROSZOWICACH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Proszowice, 32-100, ul. Mikołaja Kopernika 13
telefon/ telefony +48 12 386 52 10, + 48 12 386 52 11, +48 12 386 51 60
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 10
nazwa: Szpital Św. Anny w Miechowie
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Miechów, 32-200, ul. Szpitalna 3
telefon/ telefony: +48 41 38 20 100,
identyfikator REGON 000304384
Miejsce udzielania świadczeń 1
nazwa: Szpital Św. Anny w Miechowie
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Miechów, 32-200, ul. Szpitalna 3
telefon/ telefony + 48 41 38 20 289, + 48 41 38 20 364, + 48 41 38 20 299
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 11
nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz
telefon/ telefony: +48 18 442 09 49
identyfikator REGON 492007357
Miejsce udzielania świadczeń 1 *
nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe (2 zespoły-transportu
sanitarnego)
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz
telefon/ telefony
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 12
nazwa: PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA
PAWŁA II W NOWYM TARGU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
telefon/ telefony: +48 18 263 30 01
identyfikator REGON 000308324
Miejsce udzielania świadczeń 1 *
nazwa:
PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA
PAWŁA II W NOWYM TARGU (1 zespół-transportu
sanitarnego)
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
telefon/ telefony
* w odniesieniu do transportu sanitarnego rozumiane jako miejsce stacjonowania zespołu
Wprowadzenie: M.R.