powiększ tekst A A A

poniedziałek 16.03.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

KOMUNIKAT DOT. DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

Zawieszenie osobistego udzielania darmowych porad prawnych i obywatelskich

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, w okresie od 16 do 25 marca br.

 

Udzielanie porad będzie natomiast możliwe poprzez telefon lub email.

Żeby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy:

  1. wypełnić wniosek  o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i je podpisać
  2. wysłać ww. wniosek i oświadczenie (skan/zdjęcie) na adres email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl
  3. oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady i zasadach udzielenia tej porady.

 

 

Wprowadzenie: M.R.