powiększ tekst A A A

piątek 03.04.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”


Szanowni mieszkańcy,


Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.

Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie:

 

a) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o.

b) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

c) Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp. z o.o.

d) Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

e) Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

 

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych , która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r.

 

Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.

 

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Wprowadzenie: M.R.