powiększ tekst A A A

piątek 03.04.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Szanowni Państwo,

ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

  • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
  • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
  • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
  • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

W załączeniu przesyłamy Państwu wszystkie te wnioski, które są także dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy oraz zleceniobiorcy oświadczenia dotyczące wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego składają do swojego pracodawcy/zleceniodawcy. Bezpośrednio do ZUS wnioski składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W celu rozpowszechnienia informacji o wsparciu realizowanym przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród przedsiębiorców naszego regionu powyższych informacji oraz zamieszczenie komunikatu znajdującego się w pliku „Tarcza www.artykuł główny” na Państwa stronach internetowych.

 

 Wprowadzenie: M.R.