powiększ tekst A A A

środa 29.04.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Apel do mieszkańców - ograniczenie zużycia wody

W związku z brakiem opadów atmosferycznych oraz występującą suszą hydrologiczną zwracamy się z apelem do mieszkańców o oszczędzanie wody, zarówno tej pochodzącej z wodociągu gminnego, jak i tej pochodzącej z własnych ujęć. Ciepła, bezśnieżna zima oraz bezdeszczowa wiosna spowodowała, że obniżyły się znacznie zwierciadła wody w studniach i ciekach wodnych, dlatego apelujemy o rozważne korzystanie z wody.
Prosimy o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego na cele:
- podlewania i zraszania trawników,
- podlewania ogródków i upraw
- mycia pojazdów.

Zastosowanie się do powyższego ma na celu zapewnienie mieszańcom dostaw wody do celów sanitarno- bytowych w wymaganej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Nie zastosowanie się do naszej prośby przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie wody oraz pogorszenia jej jakości.
Jednocześnie zachęcamy do przemyślenia swojego sposobu użytkowania wody i wprowadzenia metod i zachowań, które pozwolą ograniczyć jej zużycie. Namawiamy do ponownego użycia wody (np wodą z mycia owoców i warzyw można podlać kwiaty czy spłukać toaletę) czy zbierania deszczówki.6

Wprowadził: wk