powiększ tekst A A A

piątek 09.08.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KAMIONNA STARA DROGA II ODBUDOWANA

W Gminie Trzciana odebrano kolejną inwestycję. Zadanie nosiło nazwę: ”Odbudowa drogi gminnej- Kamionna Stara Droga II”. Jak już wcześniej informowaliśmy robota ta polegała na: ścinaniu poboczy, z podbudową grubości 25cm, powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 360m², oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni asfaltem w ilości 1800m², wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, udrożnieniu rowu wraz z wywozem ziemi; nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 5cm w ilości 1800m².

Inwestycję wykonała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo Budowlane, 32-007 Zabierzów Bocheński, z/s Wola Batorska-Żwirownia.

Zadanie kosztowało 135 008,54 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana na podstawie umowy z dnia 29 maja 2013r. z Wojewodą Małopolskim, Panem Jerzym Millerem, zgodnie z którą na wskazane zadanie przyznana zostanie dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa. Inwestycja dofinansowana zostanie w 100%.

Odbudowę drogi wykonano terminowo, odbiór przebiegł pomyślnie, czekamy więc na dotację i rozliczenie zadania. Mamy nadzieję, że odbudowana droga spełnia oczekiwania mieszkańców Kamionnej i odwiedzających miejscowość wczasowiczów.

Dla mieszkańców innych sołectw Gminy Trzciana także mamy dobre wieści. Do 23 sierpnia 2013r. zrealizowane będzie zadanie pn. Modernizacja i remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rdzawa-Płuski”. Na wrzesień i początek października zaplanowano natomiast odbudowę drogi gminnej Trzciana- Srokówka w miejscowości Trzciana. Jeżeli tylko będą stosowne możliwości będziemy sukcesywnie realizować kolejne zadania związane z odbudową i remontami dróg gminnych.

A.B.