powiększ tekst A A A

piątek 23.08.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

BOISKO W LESZCZYNIE ZOSTAŁO WYREMONTOWANE

Miło nam przekazać informację, że w okresie wakacyjnym zakończył się remont istniejącego, ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Leszczynie.

W zakresie prac wykonano: zdjęcie wierzchniej warstwy z istniejącego boiska w ilości 760m2, korytowanie w ilości 760m2, nową podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego różnych frakcji. Wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy w ilości 760m2. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sportowe w zakresie boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Zamówienie obejmowało również budowę ogrodzenia od strony szkoły na długości 38,5m.

Na przełomie lutego i marca zorganizowano przetarg na wskazane zadanie. Wyłonionym wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o. ul. Lipnicka 6/5, 43-300 Bielsko-Biała. Koszt inwestycji to 165.306,35 zł. Na wskazane zadanie gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Odnowa i rozwój wsi- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznana kwota dofinansowania to 106.280,00 zł.

Mimo, iż postępowanie przetargowe przeprowadzono z początkiem roku, ze względu na bezpieczeństwo uczących się dzieci i młodzieży, zdecydowano, że roboty rozpoczną się pod koniec czerwca i zakończą w lipcu 2013r.

Cieszymy się, że w nowym roku szkolnym uczniowie będą już mogli korzystać z pięknego, wyremontowanego obiektu. Może będą na nim ćwiczyć przyszli mistrzowie?

Poniżej prezentujemy efekty wykonanych prac (zdjęcia boiska w Leszczynie przed i w trakcie remontu).

A.B.