powiększ tekst A A A

wtorek 07.09.2021

Kategoria
Pozostałe informacje

IX DOŻYNKI WEIEJSKIE W UJEŹDZIE

  Po rocznej przerwie, spowodowanej epidemią Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami, sołtysowi Ujazdu - Stanisławowi Kowalczykowi i paniom z Koła Gospodyń Wiejskich "Przyjazny Ujazd" udało się z powodzeniem reaktywować wiejskie święto plonów - dziewiąte już dożynki. Przygotowany przez nich wieniec dożynkowy został pobłogosławiony w trzciańskiej świątyni trzy tygodnie wcześniej (15 sierpnia 2021 r.). W słoneczną, piękną sobotę - 4 września 2021 roku, stał już w Świetlicy Wiejskiej i oczekiwał na gospodarzy i gości.
 Zgodnie z wieloletnią już tradycją, przed rozpoczęciem uroczystości, pięknie ozdobiona i ciągnięta przez parę koni bryczka (a właściwie wieloosobowy powóz wynajęty z Czesławia) wyruszyła z kapelą sprzed Domu Ludowego w Ujeździe po dożynkowych starostów. Najpierw po starostę Adama Kuklę, potem po starościnę - Annę Błasińską. Przed ich domami odbyły się krótkie powitania, przeplatane muzyką i przyśpiewkami starosty, potem już razem przejechano po kapłanów do Trzciany. Kiedy powiększona grupa dotarła przed Dom Ludowy, tu czekali już mieszkańcy Ujazdu i zaproszeni przez nich goście, którym panie z Koła Gospodyń Wiejskich przypięły kotyliony.
 Wkrótce wszyscy weszli do udekorowanej dużej sali i sołtys Ujazdu Stanisław Kowalczyk mógł oficjalnie powitać uczestników dożynek; w pierwszej kolejności przedstawicieli władz samorządowych, wśród których byli m. in. Starosta Bocheński Adam Korta, Wicestarosta Ryszard Półtorak, Wójt Gminy Trzciana - Cezary Stawarz, a także pozostałych zaproszonych gości, księży, sponsorów i mieszkańców wsi. W swoim wystąpieniu sołtys Ujazdu przypomniał genezę dożynkowego zwyczaju i podziękował mieszkańców wsi za rolniczy trud. Poprosił także księdza proboszcza Władysława Midurę i wikariusza - ks. Krzysztofa Ceglarza o pobłogosławienie wieńca dożynkowego (ponowne), bochenka chleba oraz złożonych na wystawce jarzyn, owoców i kwiatów.
 Rolnikom i organizatorom dożynek podziękował także Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, któremu starostowie przekazali dorodny bochen chleba, upieczony z tegorocznej mąki. Natomiast ksiądz proboszcz otrzymał od nich w darze kosz pełen rolniczych płodów. Wszyscy mówcy: Wójt Cezary Stawarz, ks. proboszcz Władysław Midura, sołtysi Ujazdu i Leszczyny oraz Tomasz Babral, przemawiający w imieniu zaproszonych gości spoza Ujazdu, zwracali uwagę słuchaczy na społeczną i kulturową rolę dożynek, które są nie tylko elementem ludowej tradycji, ale także czynnikiem łączenia, integracji lokalnej społeczności, wyrazem szacunku dla pracy rolników i chleba, ale także elementem edukacji młodego pokolenia.
 Starostowie Anna Błasińska oraz Adam Kukla, nazywany w Ujeździe imieniem Jacek, także otrzymali prezent – okazały kosz z owocami i innymi plonami ziemi, podarowany im przez delegację sołectwa Leszczyna, z sołtysem Andrzejem Zgłobickim na czele.
 Kolejnym elementem wiejskiej uroczystości był program artystyczny, w którym zaprezentowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich. To już taka jest tradycja, że specjalnie na tę okoliczność układają. Zwrotki satyrycznej piosenki o aktualnej treści, odnoszące się nawet do niektórych zaproszonych gości i wyrażające niekiedy prośby, niekiedy podziękowania, zakończone były refrenem: "Oj dana, oj dana, Ujazd to jest nasza wioska ukochana". Ten występ nagrodzony został przez widownię gorącymi oklaskami.
 Dla uczestników tegorocznych dożynek przygotowano dodatkowe atrakcje. Starosta weselny poprowadził trzy konkursy z nagrodami, a dotyczyły one zajęć i wiedzy rolniczej. Jeden z konkursów dotyczył np. nazwania elementów dawnego narzędzia do młócenia zboża - cepa. Kolejną atrakcją był pokaz sztucznych ogni.
 Po poczęstunku i obiedzie rozpoczęła się biesiada, której towarzyszyły tańce. Przygrywał ten sam zespół, który towarzyszył wyjazdowi po starostów i księży, czyli łapanowski "Two - Way". Przednia zabawa trwała do białego rana. Po niedzieli, na którą w Trzcianie zaplanowano Dożynki Gminne, mieszkańcy Ujazdu, zintegrowani w pracy i zabawie, powrócili do kolejnych prac domowych i polowych.
 Jak nic nie przeszkodzi, za rok odbędą się w Ujeździe jubileuszowe, dziesiąte już dożynki wiejskie.

Fotogaleria >>>
Relacja wideo - >>>

Tekst, zdjęcia i relacja filmowa: Tadeusz Olszewski