powiększ tekst A A A

środa 04.09.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PRZYPOMINAMY- PIERWSZA PŁATNOŚĆ ZA ŚMIECI DO 15 WRZEŚNIA

Przypominamy o terminie płatności pierwszej raty opłaty za o usuwanie odpadów komunalnych:

 

 

Opłata miesięczna

Opłata kwartalna

Gospodarstwo 1 os.

7 zł

21 zł

Gospodarstwo 2 os.

14 zł

42 zł

Gospodarstwo powyżej trzech osób

28 zł

84 zł

 

Należność należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trzciana

nr konta: 69 8589 0006 0030 0000 0202 0001 lub u sołtysa swojej miejscowości.

Należność płatna jest w terminach 15.IX oraz15.XI.

W przypadku nie dokonania wpłaty w ustalonym terminie - zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

 

Z chwilą zaistnienia zmian mających wpływ na wysokośc opłaty - należy zgłosić zaistniałe zmiany (do końca kwartału) w celu dokonania korekty wysokości opłaty. Korektę wysokości opłaty wprowadza się od miesiąca w którym wystapiła zmiana. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.