powiększ tekst A A A

poniedziałek 27.12.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PLAN WYWOZU ODPADÓW W GMINIE TRZCIANA NA 2022 r

       Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Trzciana w temacie opłaty ZA ODBIÓR ŚMIECI radni podjęli nową uchwałę.

W 2022 roku dla tych, którzy kompostują bioodpady miesięczna stawka wynosi 19,50 zł/os, natomiast mieszkańcy, którzy niekompostują odpadów biodegradowalnych obowiązuje stawka 25 zł/os.

NIE MA KONIECZNOŚCI PONOWNEGO SKŁADANIA DEKLARACJI, chyba że nastąpiła zmiana w gospodarstwie domowym w kwestii posiadania kompostownika lub ilości osób zamieszkałych. 

Zryczałtowana opłata śmieciowa dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi 156 zł/rok. 

Można wykorzystać czarne worki z poprzedniego roku tudzież pobrać je w urzędzie gminy lub u sołtysa swojej miejscowości.

Tym razem będzie można wystawić odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3 dwa razy do roku w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych.

 

INFORMACJA !

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (w tym mebli), zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, worków z odpadami niebezpiecznymi - ODPADY PROSIMY WYSTAWIAĆ W TYCH MIEJSCACH W KTÓRYCH ODBIERANE SĄ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI

 

TERMINY OBIORU :23.02.2022r

                                       22.09.2022r

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (okna, drzwi, wanny, umywalki, kabiny prysznicowe, muszle klozetowe, styropian, wełna mineralna, panele,  gruz) z prac remontowych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie w ilości nie przekraczającej 2 mgromadzonych w ramach wystawki przed wejściem na teren nieruchomości odbywać się będą dwa raz w roku w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Sypkie i drobne odpady rozbiórkowe prosimy załadować w mocne worki (worki zbożowe, worki budowlane)

Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych w ilości przekraczającej 2 mbędą odbierane na zgłoszenie telefoniczne na koszt właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne  z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.
Wprowadzenie: M.R.