powiększ tekst A A A

piątek 13.09.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ I REMONT DROGI RDZAWA-PŁUSKI

Kolejna inwestycja prowadzona w Gminie Trzciana dobiegła końca. Tym razem dokonano modernizacji i remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rdzawa-Płuski.

Wójt Gminy Trzciana 20 lutego 2013r. złożył wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Umowa z Województwem Małopolskim została podpisana w lipcu 2013r. Zgodnie z nią województwo udzieli dotacji na realizację wskazanego zadania na kwotę 35.000,00 zł. Inwestycja kosztowała 70.200,00 zł.  Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy. 

Zakres robót obejmował min. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ścinanie poboczy mechanicznie, podbudowy z kruszyw, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej, przepusty rurowe pod zjazdami, oczyszczanie przepustów z namułu. Roboty objęły 284m drogi. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TRANS-BET” Stanisław i Kazimierz Myszka, Spółka Jawna z Gnojnika.

Mamy nadzieję, że wyremontowana droga dobrze będzie służyć rolnikom.

A.B.