powiększ tekst A A A

piątek 20.09.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym   /Dz. U. z 2013r.  poz. 594/  uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 26 września 2013r. tj. czwartek  o godz.  9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję XIX Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy Trzciana.

3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa

     oraz remont ciągu dróg powiatowych Nr 2073 Ubrzeż – Zbydniów, Nr 2071K Łąkta Górna

     – Łapanów, Nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie, Nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna,

     Nr 2075K Lipnica Murowana – Zegocina”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski.        

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Trzciana.                                           .

                                                                   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Śliwa