powiększ tekst A A A

poniedziałek 18.07.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Rozbudowa ujęcia wody 2,8 mln wkład gminy 0%

13 lipca Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz  podpisał umowę na kolejną strategiczną inwestycję w naszej gminie.
Jest to zadanie pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Trzciana”, w ramach której ma być wykonana przebudowa ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego ujęcie z istniejącą infrastrukturą.

Wartość inwestycji wynosi 2.890.500 zł, z czego 2.375.000 zł pochodzi z programu Polski Ład pozostała część pochodzi z subwencji wodociągowej.
Dzięki czemu wkład z budżetu gminy wynosi 0%.

Zadanie będzie wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stąd na jego wykonanie przewidziano 24 miesiące. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma „DWK” Dorota Kaczmarczyk z Trzciany.

Bardzo cieszy nas fakt, że udało się pozyskać środki zewnętrzne i rozpocząć realizację tak ważnej dla naszej gminy inwestycji.

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia tego zadania tj. Panu Posłowi Wiesław Krajewski, Panu Wojewodzie Łukasz Kmita, Panu Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi, pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, pracownikom Urzędu Gminy oraz Radnym Gminnym.Wprowadzenie: M.R.