powiększ tekst A A A

środa 20.07.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PODZIĘKOWANIA DLA PANA PREMIERA RP MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Podziękowania dla Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Dziękujemy Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Mateuszowi Morawieckiemu za obecność na uroczystości z okazji otwarcia, poświecenia i nadania imienia Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej Gminnemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości w Trzcianie.
W dniu wczorajszym 18 lipca 2022 r. naszą gminę odwiedził Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Leszczyny.
Po powitaniu Pana Premiera i przybyłych gości miałem możliwość przedstawienia genezy powstania i idei funkcjonowania Inkubatora oraz podziękować Panu Premierowi za rekordowe wsparcie dla naszej gminy.
W swoim wystąpieniu Pan Premier wyraził nadzieję i życzył, aby takie miejsce jak to było rozsadnikiem pomysłów dla wspaniałych ludzi, którzy potem te pomysły zaniosą gdzieś w przyszłość, w Polskę, do różnych sektorów gospodarki i będziemy z nich wszyscy dumni.
Do prowadzenia biznesu potrzebne są nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dobre pomysły, ludzie oraz takie miejsca, jak inkubatory przedsiębiorczości.
Łatwiej jest rozwinąć te skrzydła gdzieś w wielkim ośrodku miejskim, gdzie myśli ludzkie częściej się ze sobą spotykają, ale trudniej jest stworzyć odpowiednie warunki, aby Polska była Polską równych szans.
Każdy, kto próbuje wziąć swój los we własne ręce i być kowalem swojego losu, godzien jest najwyższego szacunku, bo to bardzo trudny chleb i niełatwa droga.
Po tych słowach Premier odsłonił pamiątkową tablicę z okazji nadania imienia Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej Gminnemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości. Po czym nastąpiło złożenie kwiatów przez Pana Premiera, delegację Wojewody oraz Gminy Trzciana.
Dziękuję księdzu Prałatowi Kapelanowi Prezydenta RP Zbigniewowi Krasowi i księdzu Prałatowi Proboszczowi Władysławowi Midurze za modlitwę i poświęcenie obiektu.
Wspólnie z Panią Adrianą Chojecką zaprosiliśmy Pana Premiera do zwiedzania Inkubatora. Uroczystość zakończyła się spotkaniem z mieszkańcami, Kołami Gospodyń Wiejskich i zespołami obecnymi na uroczystości, do których Pan Premier podszedł na krótką rozmowę.
Dziękuję serdecznie Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wszystkim gościom za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.
Dziękuję za wsparcie:
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Panu Włodzimierzowi Bernackiemu,
Pani Poseł na Sejm Józefie Szczurek Żelazko,
Pani Poseł na Sejm Urszuli Ruseckiej
Panu Posłowi na Sejm Wiesławowi Krajewskiemu
Panu Posłowi na Sejm Arkadiuszowi Mularczykowi wraz z Małżonką
Panu Posłowi na Sejm Piotrowi Sakowi
Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi
Panu Drugiemu Wicewojewodzie Mateuszowi Małodzińskiemu
Pani Radnej Wojewódzkiej Annie Mikosz
Panu Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi
Panu Radnemu Wojewódzkiemu Wojciechowi Skruchowi
Panu Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafałowi Soleckiemu
Panu Staroście Adamowi Korcie
Radnym Gminy Trzciana

Dziękuję również:
zespołowi „Laskowioki” z Laskowej, Zespołowi Pieśni i Tańca Łąkta, Kołom Gospodyń i jednostkom OSP z terenu Gminy Trzciana oraz Orkiestrze Dętej z Leszczyny
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy oraz strażakom za pomoc w organizacji uroczystości.
Wprowadzenie E.R.