powiększ tekst A A A

piątek 09.09.2022

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Komunikat/Aktualizacja

Sprawozdanie z badania wody do pobrania TUTAJ


Trzciana, dnia 09.09.2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanej próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametrów glin oraz mętność, dostarczanej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana wydano decyzję stwierdzającą
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 24 sierpnia 2022r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru glin
która wyniosła661 µg/l (dopuszczalna wartość 200 µg/l) oraz mętność, która wyniosła 1,9±0,2 NTU (Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU).

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny w dniu 26 sierpnia 2022r. wydał decyzję nr 105/22 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Mętność wody może być wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząsteczek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Glin (Al) jest rozpowszechnionym szeroko pierwiastkiem, jest to pierwiastek toksyczny. Dysfunkcje, które mogą stać się wynikiem nadmiaru glinu w organizmie, dotyczą przede wszystkim pracy układu nerwowego. Aluminium, jeśli nie jest wystarczająco sprawnie wydalane, kumuluje się w narządach, głównie w mózgu. Upośledza centralny układ nerwowy, blokując niektóre enzymy i wiążąc się z DNA komórek nerwowych. Objawia się to przede wszystkim zaburzeniami pamięci i równowagi, a uszkodzenie neuronów, którym skutkuje, jest nieodwracalne. Permanentny nadmiar aluminium prowadzi również do wapnienia tkanek, niedokrwistości czy utraty elastyczności w błonach komórkowych.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.


Do pobrania:

Decyzja
Komunikat
Plan działań naprawczych
Decyzja z dnia 30.08.2022r.

Komunikat z dnia 31.08.2022r.

Trzciana, dnia 29.08.2022r.

Wprowadzenie: M.R.