powiększ tekst A A A

poniedziałek 03.10.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Kolejny piękny jubileusz w naszej Gminie.

28 września 2022 roku swój jubileusz 100 lat życia obchodziła mieszkanka Ujazdu, Pani Michalina Stelmach.
Z tej okazji w imieniu władz samorządowych i całej społeczności Gminy, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz odwiedził Jubilatkę i złożył życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych.
W obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, wręczył Jubilatce kwiaty, upominki oraz listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.
Spotkanie to było pełne radości, refleksji i pięknych historii. Wszyscy goście życzyli Pani Michalinie wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.
Wójt Gminy Trzciana serdecznie gratuluje tak pięknego Jubileuszu i jeszcze raz życzy Pani Michalinie pogody ducha, uśmiechu i wytrwałości, a zarazem bardzo dziękuje za tak miłe przyjęcie oraz za troskę i opiekę jaką otoczona jest Jubilatka. Codzienny trud opieki nad Panią Michaliną- spoczywa na córce Pani Lucynie, której postawa jest wzorem do naśladowania. Patrząc na sposób w jakim domownicy opiekują się Jubilatką, zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele trudu i zaangażowania wymaga pomoc osobie starszej i schorowanej.
Dlatego ten jubileusz jest również okazja do podziękowań dla opiekunów ludzi starszych. Dziękuje za ich codzienny trud i okazane serce.


„Bo wdzięczność nie potrzebuje wielkich słów, jest szczera,
prosta i pozostaje w pamięci bardzo długo.
Wdzięczność jest kwiatem, który nigdy nie więdnie”


Wprowadzenie: M.R.