powiększ tekst A A A

piątek 04.10.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ODBUDOWANO DROGĘ GMINNĄ TRZCIANA-SROKÓWKA

     Jak zapewne mieszkańcy gminy, a przede wszystkim wsi Trzciana, zauważyli, zakończyła się odbudowa drogi gminnej nr 580501K  Trzciana-Srokówka. Wykonawca oficjalnie zawiadomił o zakończeniu prac.

     Inwestycja została wykonana przez firmę „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane 32-007 Zabierzów Bocheński, z/s Wola Batorska-Żwirownia. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, który gmina ogłosiła 5 sierpnia 2013r. Do 23 sierpnia (termin składania ofert) złożono cztery oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 172 770,26 zł. Wójt Gminy Trzciana podpisał umowę na odbudowę drogi ze wskazanym wykonawcą 03 września 2013r. Inwestycja będzie dofinansowana w drodze dotacji z budżetu województwa. 25 września 2013 roku w Krakowie Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak podpisał z Wojewodą Małopolskim, Panem Leszkiem Millerem umowę dotacji na wskazane zadanie.

     Zakres robót na odcinku w km 0+000–0+600 obejmował: cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 8 cm w ilości 64,80m, rozebranie nawierzchni z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 30 cm, w ilości 2,70m2, rozebranie przepustów rurowych w ilości 1,00m, progi zwalniające z tworzywa sztucznego- demontaż i montaż, krotność 1,2 szt.6, przepusty rurowe pod zjazdami w ilości 1,00m, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 112,30m2, wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm w ilości 11,23 m3, mechaniczne ścinanie poboczy w ilości 413,76 m2, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni wraz z skropieniem w ilości 2141,65 m2, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową w ilości 112,30m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną średnio grubości 4cm w ilości 224,47 t, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, grubości 5 cm w ilości 2244,70 m2, podbudowy z kruszyw grubości średnio 8cm po zagęszczeniu w ilości 314,40 m2, oczyszczanie rowu z namułu w ilości 90,00m, wywóz nadmiaru urobku z odmulenia rowu i ścinania poboczy w ilości 27 m3, umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi typ krata 10x40x60 w ilości 160m2.

     Termin realizacji zadania wyznaczony w postępowaniu przetargowym upływa 05 października 2013r. Mamy nadzieję, że efekty inwestycji spełniają Państwa oczekiwania.

Poniżej prezentujemy zdjecia przed i po inwestycji.

A.B.