powiększ tekst A A A

piątek 04.10.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

TERMOMODERNIZACJA REMIZY OSP W KAMIONNEJ- ODEBRANO UMOWY NA DOFINANSOWANIE

     02 października 2013r. w sali Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie uroczyście wręczono umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont oraz modernizację remiz jednostek OSP. Wsparcie finansowe otrzymały gminy wyłonione w konkursie „Małopolskie Remizy 2013”.

     Wśród beneficjentów znalazła się również Gmina Trzciana. Wnioskodawcą w ramach wspomnianego  konkursu była Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionnej, która złożyła wniosek na zadanie pn.: ”Termomodernizacja Remizy OSP Kamionna”. Umowę z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa odebrał Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak oraz przedstawiciele OSP w Kamionnej: Prezes Stanisław Anielski i wiceprezes Tomasz Anielski. Umowa opiewa na kwotę 3 512,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania jakim jest malowanie dachu i obróbka komina.

     Nie są to jedyne środki przeznaczone na remont remizy OSP w Kamionnej. Na tą inwestycję uzyskano również dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konkursu na zadania związane z ochroną środowiska „Małopolskie Remizy 2013”. Kwota dotacji wyniesie 26 691,00 zł (również 50% kosztów kwalifikowanych) z przeznaczeniem na wymianę stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian i ocieplenie stropów strychu.

     Jak zapewne Państwo zauważyli, termomodernizacja budynku Remizy OSP w Kamionnej dobiegła końca. Wykonawcą była firma P.H.U. –NOWAK Tomasz Nowak z Kamionnej, wyłoniona zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Prace zakończyły się z końcem września 2013r. Całość inwestycji opiewa na kwotę 60 516,00 zł z czego jak wspomniano 3 512,00 zł przyznane zostanie ze środków Województwa Małopolskiego, a 26 691,00 zł ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pozostała kwota 30 313,00 zł pochodzi w znacznej części z budżetu Gminy Trzciana oraz ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej.

     Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystego przekazania umów na dofinansowanie inwestycji pn.: ”Termomodernizacja Remizy OSP Kamionna” oraz efekty wykonanych prac.

A.B.