powiększ tekst A A A

poniedziałek 23.01.2023

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Informacja dotycząca zmiany numeru konta bankowego

Szanowni Państwo,

 

Gmina Trzciana wdraża nowe rozwiązania informatyczne, w związku z tym zmieniają się numery kont bankowych, na które dokonujecie Państwo wpłat z tytułu:

- podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych),

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- opłat za dostawę wody i /lub odprowadzanie ścieków.

Wyżej wymienione wpłaty należy dokonywać wyłącznie na indywidualne rachunki    bankowe (w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie o/Trzciana) wygenerowane do konkretnego rodzaju zobowiązania. Numery indywidualnych kont znajdują się odpowiednio w doręczanych Państwu: nakazach/decyzjach podatkowych, informacjach o wysokości opłaty śmieciowej, fakturach, itp.

Ponadto informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie uruchomiony Portal Interesanta, za pomocą którego będzie można monitorować między innymi swoje należności  podatkowe.

 

Powyższe zmiany mają charakter wyłącznie ewidencyjny i nie mają żadnego wpływu na sposób rozliczeń oraz wysokość płatności.
Wprowadzenie: M.R.