powiększ tekst A A A

czwartek 09.03.2023

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Informacja dot. jakości wody

W związku z decyzją z dnia 10 lutego 2023r znak: NHK.9020.01.11.03.2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Wójt Gminy Trzciana informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał telefoniczną informację o ukończeniu badania wszystkich parametrów wchodzących w skład próbki wody pobranej   w dniu 2.03.2023r w punkcie zgodności (pomieszczenie gospodarcze Urzędu gminy Trzciana). Z informacji tej wynika, że wszystkie parametry (parametry grupy A, chlor wolny, glin i chloroform) mieszczą się w granicach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r poz. 2294).

W chwili obecnej nie dysponujemy jeszcze sprawozdaniem z badań, które nie może być przedłożone z powodu awarii systemu komputerowego laboratorium które wykonywało badania. Sprawozdanie zostanie przedłożone Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu    w Bochni niezwłocznie po otrzymaniu, zostanie również zamieszczone na stronie internetowej Gminy Trzciana.

Wprowadzenie: M.R.
 ______________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym otzrymaliśmy sprawozdanie z badania wody.

Do pobrania TUTAJ


Trzciana, dnia 10.03.2023r.

_____________________________________________________________________________

Decyzja PPIS z dnia 10 marca 2023r.

Do pobrania TUTAJ


Trczina, dnia 10.03.2023r.


Wprowadzenie: M.R.