powiększ tekst A A A

piątek 19.05.2023

Kategoria
Aktualności testowe

ZAKOŃCZENIE SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO

Informujemy Mieszkańców Gminy Trzciana, iż z dniem 30.04.2023r. zakończono preferencyjną sprzedaż węgla kamiennego na terenie Gmina Trzciana. Wyczerpano ofertę  otrzymaną z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W okresie realizowanej sprzedaży 2022r./2023r. sprzedano ogółem: 766 t węgla kamiennego z asortymentu : Orzech, kostka oraz ekogroszek.

Zmiany w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakładają, że gminy oraz inne podmioty którym pozostało niesprzedane paliwo stałe, będą mogły ogłosić sprzedaż końcową tego paliwa. Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym może dokonać zakupu paliwa stałego  w dowolnej gminie lub od dowolnego innego podmiotu prowadzących sprzedaż końcową na podstawie złożonego wniosku oraz zaświadczenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, na rzecz gospodarstwa domowego.      

Wniosek do Wójta Gminy Trzciana o wydanie zaświadczenia albo wniosek o zakup paliwa stałego do gminy lub podmiotu realizujących sprzedaż końcową można złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. Do sprzedaży końcowej nie mają zastosowania ograniczenia ilościowe paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego i sprzedaż będzie mogła być realizowana najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

 

Wprowadzenie E.R.