powiększ tekst A A A

poniedziałek 04.11.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZYŁ SIĘ II ETAP BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W NASZEJ GMINIE

Wodociągowanie to długoterminowa, strategiczna inwestycja realizowana w Gminie Trzciana od kilku już lat.

I etap, zakończony w 2011 roku obejmował budowę ujęcia wody pitnej w Kamionnej wraz ze stacją osłonową, budowę stacji uzdatniania wody w Kamionnej oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd i Trzciana. Dzięki tej inwestycji w 2012r. do nowopowstałej sieci podłączono ok. 300 budynków. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 7.046.242,98 zł. Na realizację inwestycji Gmina Trzciana pozyskała dotację w kwocie 4 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

II etap budowy rozpoczął się na wiosnę 2013r. W kolejnym etapie realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Trzciana na odcinku od kościoła do Glinika po obu stronach drogi powiatowej, a także w miejscowości Kierlikówka i Łąkta Dolna-Działy oraz w miejscowości Kamionna – za kościołem. Koszt drugiego etapu budowy sieci to  961.221,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 732 000,00 zł. Długość sieci wodociągowej powstałej w 2013 roku wynosi ponad 9,5 km. Inwestycja wykonana została przez konsorcjum firm w składzie: Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego „DROG-BUD” 32-740 Łapanów 199 i Partner- INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk 32-740 Łapanów 69. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez Gminę Trzciana na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku.

Wykonywane etapowo od 2010r. zadanie wodociągowania Gminy Trzciana znacznie poprawiło m.in. sytuację gospodarstw, w których zabrakło wody w przydomowych studniach lub jej jakość była niska.

Informację w sprawie przyłączenia się do wybudowanej sieci można uzyskać u sołtysów poszczególnych miejscowości lub w Urzędzie Gminy Trzciana w pokoju nr 14.

Gmina nie odmawia dostępu do sieci kolejnym mieszkańcom, głównie tym, którzy wcześniej nie byli zainteresowani korzystaniem z gminnej sieci.

Przypominamy, że cena za 1 m³ dostarczanej wody wynosi: 3,00 zł + VAT – dla odbiorców I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej oraz 5,00 zł + VAT – dla odbiorców II grupy taryfowej tj. pozostali odbiorcy, a także woda pobierana z hydrantów.

Cieszy nas fakt, że dzięki wzajemnej współpracy władz gminy oraz jej mieszkańców możemy skutecznie realizować tak ważną dla rozwoju naszego regionu inwestycję.

A.B.