powiększ tekst A A A

środa 27.11.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

XX SESJA RADY GMINY TRZCIANA- SPRAWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Podczas XX sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada br. omawiano sprawy dot. gospodarki komunalnej i opłat za odpady komunalne. Radni zapoznali się z informacją złożoną przez pracownika Urzędu Gminy p. Paulinę Mech odnośnie ilości złożonych deklaracji śmieciowych i ilości wywożonych odpadów komunalnych / informacja poniżej/.

Przedstawione wyliczenia posłużą do opracowania kolejnego wniosku do przetargu na wywóz odpadów komunalnych.

Obecny na sesji prezes firmy „Traszkan” p. Feliks Sroka  odpowiadał na pytania i uwagi radnych. Stwierdzono, że na ogół mieszkańcy są zadowoleni z obecnego systemu odbioru śmieci, zgłoszone uwagi dotyczyły kilku przypadków kradzieży zarówno pojedynczych,  jak też pełnych worków na śmieci. Zwrócono się do obecnych na sesji służb policyjnych

o sprawdzanie chętnych na podbieranie śmieci segregowanych. Zdaniem radnych zasadne byłoby również przeanalizowanie opłat za odpady komunalne pod kątem zróżnicowania stawek, mając na uwadze rodziny wielodzietne i rodziny 3-osobowe.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Trzciana w 2013r.:

 Złożonych deklaracji w Gminie Trzciana: 1320

Segregację śmieci zadeklarowało:

-tak - 1302

-nie -  14

 

Liczba osób zameldowanych 5 376,  złożona na 5 315 osób (różnica 61 osób).

 

Deklaracje złożyły:

Letniskowe domki

131

1 osobowe gospodarstwa domowe

139

2 osobowe gospodarstwa domowe

179

3 i powyżej gospodarstwa domowe

867

 

Rodzaj odprowadzenia nieczystości (dane na dzień 01.07.2013):

1. Sieć kanalizacyjna - 460 ( osoby prywatne oraz firmy)

2. Zbiornik bezodpływowy - 921

3. Oczyszczalnia przydomowa  - około 200

Kompostownik zadeklarowało 1302 osób

 

Gmina Trzciana oddała 109,1 ton śmieci za III kwartał 2013:

-odpady niesegregowane                                                        30,0 t

- szkło i tworzywa sztuczne                                                     44,6 t

- metal                                                                                      3,0 t

- odpady budowlane                                                                 5,9 t

- kable, papier i drewno                                                            5,6 t

- inne odpady                                                                         20,0 t

 

Trzy gospodarstwa w Gminie Trzciana nie złożyły deklaracji - wobec tych gospodarstw zostanie wszczęte postępowanie.