powiększ tekst A A A

piątek 06.12.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Bezpieczeństwo w Gminie Trzciana

 

               

             Jeden z punktów porządku posiedzenia ostatniej sesji Rady Gminy  dotyczył oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzciana. Temat ten został omówiony przy udziale przedstawicieli policji i straży pożarnej w osobach Pana Jerzego Bieżychudka – I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, Pana Krzysztofa  Kokoszki- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz Janusza Grabowskiego – kierownika Posterunku Policji w Trzcianie.

 

 

W swoich wystąpieniach przedstawiciele służb dobrze ocenili współpracę z naszym samorządem gminnym oraz mieszkańcami gminy. Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej zwrócił uwagę na prowadzoną akcję „Nie dla czadu” wskazując, że sami możemy uniknąć niektórych tragicznych zjawisk lub wypadków np. zakupując i instalując  w swoich mieszkaniach odpowiednie czujniki tlenku węgla – jest to wydatek ok. 100,-zł, a może uratować niejedno życie.  Pozytywnie i wysoko ocenił tę współpracę również Wójt Gminy Pan Józef Nowak - przykładem tej dobrej współpracy jest m.in.  udzielane tym jednostkom wsparcie finansowe. Policji podziękował za wkład pracy  w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych z młodzieżą szkolną i w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie stwierdził potrzebę dalszej współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Radni zgłosili wniosek o patrolowanie przez policję  terenu gminy w dniu odbioru segregowanych odpadów komunalnych,  gdyż występują przypadki kradzieży takich odpadów, ich zdaniem konieczne jest również zwrócenie uwagi na osoby, które systematycznie w weekendy przewracają znaki drogowe usytuowane przy drogach na terenie naszej gminy.

Poniżej informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawiona przez Komendę Powiatową Policji w Bochni.

tutaj