powiększ tekst A A A

wtorek 07.01.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW - DEMONTAŻ I BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW


W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Trzciana ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Trzciana.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 stycznia 2014 r. do 15 stycznia 2014 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Trzciana adres 32-733 Trzciana 302 pokój nr 14.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Wojciech Kurczak w Urzędzie Gminy Trzciana , pok. Nr 14 oraz pod numerem telefonu 146136122

Trzciana 07.01.2014r.

Wójt Gminy Trzciana

Józef Nowak

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnika projektu

Wniosek

Regulamin

Załącznik nr 3

Załącznik nr 15

Załacznik nr 16