powiększ tekst A A A

wtorek 08.04.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

OFICJALNE OTWARCIE DROGI PO ZABEZPIECZENIU OSUWISKA W UJEŹDZIE

Od kilku już lat Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak, Radny powiatowy- Wiesław Kukla oraz samorządowcy gminni postulowali likwidację osuwiska w miejscowości Ujazd.

Jak wiadomo z końcem listopada 2013r. firma STRABAG Sp. z o.o. zakończyła prace na zadaniu pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w m. Ujazd na dz. nr 160,69,68 w km 5+722-5+922”. Następnie inwestycja została z powodzeniem odebrana przez inwestora, którym był Powiat Bocheński.

W poniedziałek 7 kwietnia 2014r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia drogi po ustabilizowaniu i zabezpieczeniu osuwiska. Uczestniczyli w niej m.in. Starosta Bocheński- Jacek Pająk,  Wicestarosta Bocheński- Tomasz Całka, Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak, samorządowcy powiatowi oraz gminni, radni i przedstawiciele Wykonawcy.  Zaproszonych gości powitał Starosta Bocheński. Po zabraniu głosu przez Wójta Gminy Trzciana posadzono przy nowooddanej inwestycji symboliczne drzewo.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska obejmowały prace budowlane polegające na: budowie palisady z dwóch rzędów mikrofali na długości 148 mb, budowie muru oporowego posadowionego na palach na długości 111 mb, budowie ukośnych kotew gruntowych na długości 111 mb, odtworzeniu konstrukcji jezdni na długości 148 mb, wykonaniu warstwy profilowej i ścieralnej na długości 200 mb, przebudowie przepustu pod drogą, montażu barier stalowych na długości 111 mb.

Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych/ Osłona przeciwosuwiskowa oraz budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Dzięki wartej prawie 2,4 mln zł inwestycji poprawi się bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gminy Trzciana, jak również innych użytkowników drogi powiatowej na tym odcinku.  

A.B.