poniedziałek 16.01.2017

Pozostałe informacje

SPOTKANIE KOLĘDOWE W UJEŹDZIE

        W dniu wczorajszym, tj. 15 stycznia 2017 roku ze Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe rozlegał się śpiew pięknych, polskich kolęd.        Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjazny Ujazd", kolejny już raz zorganizowały Wieczór kolęd. Tym razem oprócz gospodyń, na spotkanie przybyli m.in. księża z parafii w...

poniedziałek 12.01.2015

Pozostałe informacje

II. WIECZÓR KOLĘD W UJEŹDZIE

„Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi..."       Kontynuując zapoczątkowany w ubiegłym roku zwyczaj, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjazny Ujazd" przy współpracy z sołtysem wsi- Panem Stanisławem Kowalczykiem, zorganizowały 11 stycznia 2015r. „II. Wieczór Kolęd". Spotkanie adresowane było do seniorów z Ujazdu.      Szefowa koła...

wtorek 08.04.2014

Pozostałe informacje

OFICJALNE OTWARCIE DROGI PO ZABEZPIECZENIU OSUWISKA W UJEŹDZIE

Od kilku już lat Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak, Radny powiatowy- Wiesław Kukla oraz samorządowcy gminni postulowali likwidację osuwiska w miejscowości Ujazd. Jak wiadomo z końcem listopada 2013r. firma STRABAG Sp. z o.o. zakończyła prace na zadaniu pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w m. Ujazd...