powiększ tekst A A A

Oświata

HISTORIA

Początki oświaty w gminie sięgają XVI wieku. Przyklasztorna szkoła prowadzona przez Kanoników Regularnych od Pokuty istniała już przed 1596 rokiem.

Wraz ze zniesieniem klasztoru Księży Marków w Trzcianie w 1817 roku szkoła przyklasztorna została oddzielona i zamieniona na trywialną. Do tej szkoły przydzielono gminy: Trzciana, Leszczyna, Łąkta Dolna, Zbydniów, Ujazd, Rdzawa. 26 maja 1875 r. przekształcono szkołę pospolitą w Trzcianie na etatową. W 1902 roku otwarto klasę nadetatową. W 1909 roku do szkoły uczęszczało 190 dzieci.

Na początku XX wieku wybudowano nowy budynek szkolny (obecna świetlica szkolna). Uczono także w domach prywatnych, a od 1930 również w budynku gminy (obecnie jest tam poczta). W latach 1957 - 1960 wybudowano, dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Augustyna Młynarskiego, a następnie jego żony Genowefy, budynek obecnej szkoły.

Szkoły funkcjonowały we wszystkich wioskach obecnej gminy. W Rdzawie od 1889, w Kierlikówce od 1875, Ujeździe od 1913 (do 1961), w Łąkcie Dolnej od 1889, Leszczynie i Kamionnej od 1894 roku.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.

32-732 Kamionna
Kierlikówka 4
tel/fax: 14 613-60-23
e-mail: pspk4@op.pl

http://www.pspkierlikowka.pl

 

 

 

tl_files/content/galerie/oswiata/gimna_kamionna.jpeg Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej.

32-732 Kamionna
Kamionna 263
Tel: 14 613-70-03

email: pspkamionna@op.pl

http://pgkamionna.szkolnastrona.pl

 

 

 

 Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie.

32-733 Trzciana
Trzciana 403
tel:14 613 60 11
email: pgtrzciana@wp.pl


www.trzciana.edu.pl

 

 

-Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego
-Publiczne Przedszkole
-Szkoła Muzyczna I Stopnia - http://www.smtrzciana.pl/

 

  Zespół Szkół w Leszczynie.

32-733 Trzciana
Leszczyna 132
Tel.14 613 60 36
email: sekretariat@pspleszczyna.pl


www.pspleszczyna.pl

 

 

-Publiczne Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa
-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Andersa

 

  Publiczna Szkoła Podstawowa  im.Św.Kingi w Łąkcie Dolnej

32-733 Trzciana
Łąkta Dolna 136
Tel.14 613 60 17

email: psplaktadolna@wp.pl

 

 

Wykaz jednostek oświatowych objętych obsługą finansowo- księgową przez GZOS w Trzcianie:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce, 

Zespół Szkół w Leszczynie: 

-Publiczne Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa,-

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa,-

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej,

 Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie: 

-Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego ,-

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego,-

-Publiczne Przedszkole,-

-Szkoła Muzyczna I Stopnia .