Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 20.07.2018

    Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w ramach Projektu Kierunek Kariera pracujący Małopolanie mogą korzystać z dofinansowania do szkoleń m.in. komputerowych, językowych czy też do kursów prawa jazdy kat A, B, C, C+E (dla jednej osoby 180 bonów o łącznej wartości 2700 zł przy 13% tj. 351 zł wkładu własnego możliwe 2349 zł dofinansowania ).    "Chcesz...

piątek 20.07.2018

Pozostałe informacje

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

       Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny" realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty: bocheński, krakowski (bez m. Kraków), miechowski, myślenicki,...

piątek 20.07.2018

Komunikaty, ostrzeżenia

Decyzja Wójta Gminy Trzciana

Decyzja Wójta Gminy Trzciana   w związku z ustąpieniem zagrożenia powodziowego i aktualną sytuacją pogodową na terenie gminy odwołuję od godz. 09.00 dnia 20 lipca 2018 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Trzciana.     Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana   Wprowadzenie:...

piątek 20.07.2018

Komunikaty, ostrzeżenia

SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH

Wójt Gminy Trzciana informuje, że rolnicy którzy zostali dotknięci skutkami ulewnych deszczy w dniach 17 do 19 lipca br. mogą zgłaszać szkody w uprawach rolnych, działach specjalnych i budynkach gospodarczych w terminie do 27 lipca br. w Urzędzie Gminy w Trzcianie. Zasady ubiegania się o pomoc są zawarte TUTAJ   WZORY DOKUMENTÓW DLA ROLNIKA: Załącznik I -wniosek producenta...

piątek 20.07.2018

Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE RG.0002.25.2018Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad:a/...

piątek 20.07.2018

Komunikaty, ostrzeżenia

KOMUNIKAT

       W związku z trwającymi pracami na ujęciu wody dla wodociągu gminnego związanymi z likwidacją szkód spowodowanych przez ulewne deszcze w poprzednich dniach informujemy, że w dniu dzisiejszym i jutrzejszym mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody. W przypadku dalszych intensywnych opadów przerwy w dostawie wody mogą być również w następnych...