Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 25.09.2020

RG.0002.15.2020     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 30 września 2020r. o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XV Sesję Rady Gminy Trzciana,  proponując porządek obrad jak w załączeniu. Sesja odbędzie się z...

       Dnia 4 października 2020 r. o godz. 19:30 na palcu przy kościele w Kierlikówce odbędą się Gminne obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II i Koncert Uwielbienia. W bieżącym roku wydarzenie poza aspektem modlitewno-artystycznym będzie miało szczególny, szlachetny cel, jakim jest pomoc dla niepełnosprawnego Krystiana mieszkającego w naszej parafii,...

czwartek 24.09.2020

Pozostałe informacje

Zebranie wiejskie

       Sołtys wsi Trzciana Pan Kazimierz Kołodziej zaprasza w najbliższą niedzielę tj 27 września 2020r. na godz. 14.00  do Gminnej Świetlicy w Trzcianie na zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie Fundusz Sołecki.     Wprowadzenie:...

środa 23.09.2020

Pozostałe informacje

Zaproszenie na szkolenie

       LGD "Dolina Raby" zaprasza na szkolenie w dniu 24.09.2020 roku o godz. 16.30 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie (budynek OSP Trzciana) nt. pozyskiwania środków na działalność gospodarczą. Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i refundacji kosztów na rozwój...

środa 23.09.2020

Informacje Urzędu Gminy

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

       Informujemy, że w dniu 26 września 2020 r. (sobota) zgodnie z harmonogramem odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych z miejsc, z których odbierane są worki z odpadami segregowanymi, czyli „spod domów". Odbierane będą wyłącznie odpady klasyfikowane jako komunalne, czyli powstające w gospodarstwach domowych (meble, zużyte...

środa 23.09.2020

Pozostałe informacje

UWAGA - SZCZEPIENIE LISÓW

       Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 3 października 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona...