Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

czwartek 19.09.2019

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) realizauje szkolenie nt. "Innowacyjność w przetwórstwie mięsnym na poziomie gospodarstwa rolnego"   Termin: 25 września 2019r. Miejsce: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków   Program szkolenia: 8.30 -...

czwartek 19.09.2019

Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam,iż w dniu 23 września 2019r. o godz. 16.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję IX Sesję Rady Gminy Trzciana,na którą zapraszam proponując porządek obrad jak w załączeniu.   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i...

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO Świadczenie  może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP, zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ukończyła 18 lat, jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona...

środa 18.09.2019

Pozostałe informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY TRZCIANAOGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACYW URZĘDZIE GMINY W TRZCIANIE:   Stanowisko: referent ds. księgowości i obsługi systemu informatycznego "opłaty za usuwanie odpadów komunalnych"   TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ   Wprowadzenie: M.R....

środa 18.09.2019

Komunikaty, ostrzeżenia

DYŻURY POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO

Informujemy, że pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu bocheńskiego w Gminie Trzciana świadczy doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni: - doradca: Pani Małgorzata Mirowska - miejsce dyżuru: Urząd Gminy Trzciana - termin dyżuru: środa w godz. 8:00 - 14:00 - kontakt z doradcą: tel. 14/612-44-73, e-mail:...

wtorek 17.09.2019

Pozostałe informacje

Tydzień Przedsiębiorcy 2019

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zaprasza w dniach 23 - 27 września 2019 r. do udziału w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Przedsiębiorcy". To cykliczne przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy chcą się dowiedzieć więcej o obowiązujących przepisach. Motywem...