Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 05.03.2021

Zawiadomienie   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 10.03.2021r. o godz. 18.00 zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu. W związku z aktualna sytuacją epidemiczną udział mieszkańców w obradach zostaje...

czwartek 04.03.2021

Informacje Urzędu Gminy

OTWARTO ORLIK W TRZCIANIE

       Od 1 marca 2021 roku można już korzystać z kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012". Nie trzeba nikomu tłumaczyć jak ważna w życiu każdego człowieka jest aktywność fizyczna. To nie tylko zdolności motoryczne, ale ogólno-rozwojowe, lepsze samopoczucie, koordynacja ruchowa, a gry zespołowe takie jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, to...

czwartek 04.03.2021

Informacje Urzędu Gminy

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

       Informujemy, że w dniu 05.03.2021 r. zgodnie z harmonogramem odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych z miejsc, z których odbierane są worki z odpadami segregowanymi, czyli „spod domów”. Odbierane będą wyłącznie odpady klasyfikowane jako komunalne, czyli powstające w gospodarstwach domowych (meble, zużyte opony...

wtorek 23.02.2021

Pozostałe informacje

Relacja z projektu "Jeżdżę z głową"

       W piątek zakończyliśmy tegoroczną edycję projektu „Jeżdżę z głową", polegającą na zdobyciu podstawowych umiejętności jazdy na nartach. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 9000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, reszta pochodziła z wpłat rodziców i budżetu gminy. Łączna kwota to około 30 000 zł. Projekt ten realizowany...

poniedziałek 22.02.2021

Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Trzciana ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego   1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy: Urząd Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302   2.Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie pok. nr 1.06 , 32-733 Trzciana 302.   3....

       W dniu 10 lutego Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz podpisał umowę na rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę na terenie naszej gminy w formule zaprojektuj i wybuduj.        Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego głównie...