powiększ tekst A A A

Świetlice

Godziny pracy świetlic w Gminie Trzciana

1. Gminna Świetlica w Trzcianie
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Środa: 14.00 - 20.00
Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 12.00 – 21.00
Sobota: 12.00 – 21.00

2. Świetlica Filialna w Kamionnej
Środa: 14.00 – 21.00
Piątek: 14.00 – 21.00
Sobota: 14.00 – 21.00

3. Świetlica Filialna w Leszczynie
Wtorek: 16.00 – 21.00
Czwartek: 16.00 – 21.00
Sobota: 16.00 – 21.00
Niedziela: 16.00 – 21.00

4. Świetlica Filialna w Łąkcie Dolnej
Wtorek: 12.00 – 19.00
Czwartek: 12.00 – 19.00
Sobota:13.00 – 18.00

5. Świetlica Filialna w Ujeździe
Wtorek: 16.00 – 21.00
Środa: 16.00 – 21.00
Piątek: 16.00 – 21.00
Sobota: 16.00 – 21.00

Wydarzenia kulturalne, związane z działalnością świetlic będzie można śledzić w zakładce: „Kultura", w dziale: „Imprezy".

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ ŚWIETLICY W TRZCIANIE

Działalność Gminnej Świetlicy to przede wszystkim współpraca z Gimnazjum i Szkołą Podstawową . Ze względu na trudne warunki lokalowe szkoły okolicznościowe akademie , dyskoteki , konkursy - corocznie organizowany konkurs twórczości Herberta , egzaminy próbne , otwarte dni Gimnazjum odbywają się w Świetlicy.
W wyremontowanym pomieszczeniu po sali ślubów urządza się wystawy. Zorganizowane wystawy to:
- wystawa gobelinów i obrazów wykonanych haftem przez p. Jadwigę Konarzewską - Patykiewicz,
- prac malarskich Pawła Sroki,
- collage luksografii i poezji P. Koszmidra.
W Świetlicy odbywają się również próby istniejącego przy Świetlicy kabaretu "TIKO" oraz chóru parafialnego. Prowadzone są zajęcia z młodzieżową drużyną strażacką dziewcząt i chłopców z zakresu programu "Spójrz inaczej". Jako opiekun drużyny organizowana była wycieczka do Zakopanego, pieczenie kiełbasek i inne atrakcje .
W czasie ferii dla dzieci i młodzieży odbył się spektakl z zakresu profilaktyki "Zuzia i policjant". Rozpoczął się kurs tańca i nauka gry w szachy .
W Gminnej Świetlicy odbywa się szereg szkoleń dla rolników , szkoleń strażackich , zebrań wiejskich i innych. Wraz ze świetlicami filialnymi bierze udział w przygotowaniu Święta Gminy, Święta Powiatu w Rzezawie i Biesiadzie Agroturystycznej w Siedlcu.
W ramach programu Bursztynowy Szlak, jako osoba odpowiedzialna za projekt, celem uzyskania dotacji z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska zebrałam i opracowałam oraz przygotowałam do druku koncepcję
"Ekomuzeum wsi Rdzawa i Kamionna", opracowałąm i przygotowałam do druku folder "Gmina Trzciana zaprasza", ulotki "Trasy rowerowe gminy Trzciana" , które wydane zostały w ilości po 1000 sztuk . Ponadto opracowano projekty tablic informacyjnych o ścieżkach rowerowych, oraz zamówiono znaki.
W ramach programu fundacji "Godzina równych szans" wspólnie z biblioteką świetlica wystąpiłam z listem intencyjnym o doposażenie świetlicy w ksero, celem pomocy dzieciom i młodzieży w udostępnianiu zgromadzonych materiałów historycznych i innych .
Gminna Świetlica prowadzi kronikę świetlicy założoną w 1969 roku i książki pamiątkowe. Znajdują się tu również albumy ze zdjęciami z uroczystości gminnych i innych .
Wykonany został remont sali świetlicy . Ponadto organizowane są rozgrywki bilardowe , szachowe i inne .

Kierownik Świetlicy:
Paweł Sroka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY W KAMIONNEJ

W Świetlicy w Kamionnej zostały przeprowadzone następujące remonty:
-dobudowa sanitariatów,
-wymiana posadzek,
-wymiana stolarki drzwiowej a także pomalowanie pomieszczeń wewnątrz.

Lwią część inwestycji sponsorowały osoby prywatne na zasadzie pracy, materiałów a także środków pieniężnych. Na zakończenie remontów został zorganizowany wieczorek taneczny dla mieszkańców wsi i okolic. W okresie ferii były organizowane następujące imprezy:
-wyjazd dzieci do świetlicy do Trzciany na teatrzyk pt. "Policjant i Zuzia"
-rozegrane zostały rozgrywki tenisowe dla młodzieży Kamionna kontra Łąkta Dolna. Impreza została zakończona wspólnym pieczeniem kiełbasy.
Oprócz zajęć świetlicowych odbywały się różne zebrania i spotkania, a także występy kabaretu "Wielokropek" z Łąkty Górnej, oraz jasełka przygotowane przez dzieci z Kamionnej. Dużą popularnością cieszy się gra "scrabble". Na zakończenie ferii została zorganizowana dyskoteka dla młodzieży szkolnej oraz młodzieży starszej.
Należałoby doposażyć świetlicę w stół bilardowy, a także w materiały plastyczne oraz różne gry. W późniejszym terminie planowane są remonty zewnętrzne tj. elewacja budynku, a także wymiana stolarki okiennej. Część inwestycji pokryje Rada Sołecka i być może sponsorzy. Za przeprowadzone remonty należą się szczególne podziękowania dla sołtysa wsi Kamionnej i jej mieszkańców , a także sponsorów.

Kierownik Świetlicy
Aleksandra Mech

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY W ŁAKCIE DOLNEJ

1. Przygotowanie i pomoc w Święcie Gminy w Trzcianie.
2. Promocja gminy na Święcie Powiatu w Rzezawie.
3. Biesiada Agroturystyczna w Siedlcu.
Na świetlicy prowadzony jest kurs języka angielskiego z fundacji Urbańczyka. Uczestnikami są mieszkańcy gminy Trzciana. Jest to bezpłatny roczny kurs I stopnia z możliwością kontynuacji II stopnia .
Organizowane były :
1. Dyskoteki dla dzieci i młodzieży.
2. Spotkania opłatkowe młodzieży.
3. Wieczór kolęd przy współpracy Koła Gospodyń.
4. Wystawa prac plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej.
5. Występy kabaretu "Wielokropek'' z Łąkty Górnej.
W okresie ferii świetlica czynna była cały dzień. Rozegrane były rozgrywki w tenisa i bilarda między świetlicami: Łąkta kontra Kamionna zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasy, wyjazd do Trzciany na teatrzyk dla dzieci ''Zuzia i Policjant''. Młodzież organizowała dyskoteki z młodzieżą sąsiednich wsi.
Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się gry edukacyjne, m.in. SCRABLE
Na Świetlicy organizowane są różnego rodzaju zebrania i spotkania np.
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
URZĘDU GMINY
ZAMWINEXU
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI
KRUS.
W obecnej chwili przeprowadzany jest remont:
-wymiana kontaktów, gniazdek, świetlówek, klamek i zamków,
-malowanie pomieszczeń.

Kierownik Świetlicy
Elżbieta Dudziak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY w LESZCZYNIE.

Uroczyście obchodzono "Dzień Matki i Ojca'' z częścią artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży. Rodzice otrzymali ręcznie robione kwiaty ,podano kawę i ciastka. Dyskoteką uczczono "Dzień Dziecka". Przygotowano liczne konkursy i symboliczne nagrody. Podano również soki i słodycze. Zorganizowano kilkanaście innych dyskotek np. Andrzejki, Sylwester, Karnawałowa.
Miały miejsce rozgrywki w szachy, warcaby, bilarda, ping-ponga. Odbywały się wieczory filmowe, wieczory z wróżbami, wieczory z krzyżówką. Tradycją stało się oglądanie meczów piłki nożnej w szerszym gronie.
W czasie wakacji organizowane były ogniska dla różnych grup wiekowych z z pieczeniem kiełbasy i dobrą piosenką.
Z najmłodszymi prowadzono zabawy i gry na świeżym powietrzu. Odbywały się również zajęcia plastyczne połączone z wystawą tych prac.
W czasie ferii zimowych zorganizowano wyjazd dla 16-osobowej grupy najmłodzych pociech do Gminnej Świetlicy, gdzie brały czynny udział w spektaklu poświęconemu "Bezpieczeństwu Dziecka". Wystawiane były również "Jasełka'' w wykonaniu młodzieży szkolnej. Tradycyjnie wystosowano życzenia świąteczno- noworoczne dla firm, instytucjii osób prywatnych. Odbyło się również "Spotkanie Opłatkowe'' dla młodzieży.
Prowadzone były zajęcia w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej". Obecnie odbywają się spotkania z pokazem makijażu i poradami kosmetycznymi Firmy Oriflame.
Pomalowano i przystosowano pomieszczenie, w którym urządzono siłownię za własne wypracowane środki. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 3.000 zł.
Przed budynkiem posadzono krzewy podarowane przez leśniczego P. Piotra Legienia. W miarę możliwości udostępniana jest bieżąca prasa zdobywana we własnym zakresie. Pomagano w przygotowaniach do Święta Gminy Trzciana oraz otwarcia i poświęcenia Domu Strażaka w Ujeździe.

Kierownik Świetlicy
Maria Szaraj.