Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 20.05.2022

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące burzy z gradem w dniu 21.05.2022r. od gdz. 00:00 do godz 08:00 dnia 21.05.2022 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80%   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru w dniu 21.05.2022r. od gdz. 08:00 do...

środa 18.05.2022

Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XXX Sesje Rady Gminy Trzciana

RG.0002.30.2022                                        ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie...

poniedziałek 16.05.2022

Aktualności testowe

PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANA

Podziękowania dla Mieszkańców Gminy Trzciana Pół roku temu u naszego synka Wojtusia została zdiagnozowana nieuleczalna choroba genetyczna, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni, SMA. Wojtuś został włączony do refundowanego programu lekowego, który ma zatrzymać postęp choroby. Aby tak się stało, musi to być połączone z codzienną intensywną rehabilitacją. I tutaj z całego serca chcemy...

piątek 13.05.2022

Informacje Urzędu Gminy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W FORMIE APORTU

Wójt Gminy Trzciana przeznacza do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 918/1 o powierzchni 0,53 ha, stanowiącej własność Gminy Trzciana, objętej księgą wieczystą TR10/00106260/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych, z...

środa 11.05.2022

Komunikaty, ostrzeżenia

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

       Urząd Gminy w Trzcianie informuje, że nie prowadzi współpracy i nie ponosi odpowiedzialności za podpisane umowy z podmiotami oferującymi wymianę pieców niespełniającyh wymogów 3 klasy. Osoby, które odwiedzają mieszkańców naszej Gminy nie mają żadnego poważnienia z Urzędu i podają nieprawdziwe informacje dotyczące dofinansowania do wymiany pieców. W...

wtorek 10.05.2022

Pozostałe informacje

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Trzciana ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej . Do pobrania: OGŁOSZENIE Wprowadzenie: M.R....