Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 22.01.2021

Informacje Urzędu Gminy

Superferie 2021

       Gmina Trzciana już po raz trzeci zorganizowała dzieciom wypoczynek zimowy w trakcie ferii. I choć był to czas dosyć trudny, bo większość atrakcji, z których by się dzieci ucieszyły niestety ze względu na pandemię zostało zamkniętych, to udało nam się dobrać taki program, aby dzieciom się nie nudziło. Celem superferii było wypełnienie czasu wolnego...

  Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana z dnia  20 stycznia 2021 r. w sprawie:  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.   Wójt Gminy Trzciana zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24...

wtorek 19.01.2021

Informacje Urzędu Gminy

Transport do punktów szczepień

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nasza gmina będzie organizować transport mieszkańcom gminy do punktu szczepień. W naszej gminie szczepienia będą wykonywać:1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej s.c. , 32-733 Trzciana 3362.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARSMEDICA Sp. Z o.o. , 32-733 Trzciana 336. Z dowozu skorzystać mogą:1.Osoby...

wtorek 19.01.2021

Informacje Urzędu Gminy

Podziękowanie

       Otrzymaliśmy informację od Zarządów strażackich z OSP Kamionna, OSP Rdzawa i OSP Trzciana, że w minionym roku, jednostki te otrzymały dofinansowanie od Zarządu Kółka Rolniczego w Trzcianie w wysokości 3.927zł dla każdej z nich. Środki te zostały przeznaczone przez jednostki OSP na zakup umundurowania specjalnego do działań bojowych, na zakup...

piątek 15.01.2021

Informacje Urzędu Gminy

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2021

W listopadzie poprzedniego roku podczas sesji Rady Gminy Trzciana w temacie opłaty ZA ODBIÓR ŚMIECI radni podjęli nową uchwałę. W 2021 roku dla tych, którzy kompostują bioodpady miesięczna stawka wynosi 17 zł/os, natomiast mieszkańcy, którzy niekompostują odpadów biodegradowalnych obowiązuje stawka 21 zł/os. NIE MA KONIECZNOŚCI PONOWNEGO SKŁADANIA DEKLARACJI, chyba że...

środa 13.01.2021

Informacje Urzędu Gminy

Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzciana

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego zmieniony został termin wyborów uzupelnijących do Rady Gminy Trzciana na dzień 21 luty 2021 r.    Przypominamy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem można znaleźć wszelkie informacje dotyczące wyborów.   Wprowadzenie:...