Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 
I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli" Trzciana – Kraków, 4-5 grudnia 2015.

środa 25.11.2015

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie tętni życiem artystycznym, które zakreśla kręgi już nie tylko szkolne, międzyszkolne i ogólnopolskie; najnowsza inicjatywa - I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli" Trzciana – Kraków, 4-5 grudnia 2015 - jest kierowana także do środowisk międzynarodowych. Jesteśmy inicjatorami tego przedsięwzięcia, ale do współpracy zaproszeni...

Sesja Rady Gminy Trzciana.

poniedziałek 23.11.2015

Pozostałe informacje

IX SESJA RADY GMINY TRZCIANA - ZAPROSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianiezwołuję IX Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Ustalenie...

poniedziałek 23.11.2015

Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ODR w BOCHNI

Zapraszamy na szkolenie „Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014 -202" 20 lutego 2015 r. została uchwalona długo oczekiwana ustawa „O odnawialnych źródłach energii". Ustawa ta zacznie działać już wkrótce od 2016 r. Reguluje ona zasady...

,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"- słowaCypriana Kamila Norwida są wciąż aktualne i zobowiązują do troski oWolną Ojczyznę i pamięci o tych, którym tę wolność zawdzięczamy.11 listopada- rocznica odzyskania niepodległości stała się okazjądo ożywienia historycznej pamięci. W tym dniu delegacja dzieci imłodzieży odwiedziła miejscowy cmentarz wojskowy. Na grobachżołnierzy poległych w...

We wtorek 10 listopada 2015r w Sali Domu Weselnego „ARKADIA" w Trzcianie odbył się pierwszy przegląd piosenki żołnierskiej i patriotycznej, w którym udział wzięły zespoły reprezentujące placówki wsparcia dziennego dla Osób Niepełnosprawnych z Zagórzan, Żegociny, Muchówki oraz zespół Uczestników ŚDS w Rdzawie. Pomysłodawcąi organizatorem imprezy był Środowiskowy Domu Samopomocy w...

Festiwal w Nowym WIśniczu.

 11 listopada 2015 r. w Sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku odbył się koncert laureatów XIII Festiwalu pn. "Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki". Do końca organizatorzy utrzymywali w tajemnicy wyniki wokalnych przesłuchań konkursowych, które miały miejsce 4 listopada w sali widowiskowej MOK. Spośród 39 prezentacji artystycznych jury nominowało do koncertu laureatów 16...