Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 15.12.2017

Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXII Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2017r. poz. 1875 / uprzejmie zawiadamiam,że w dniu 21 grudnia 2017r. o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianiezwołuję XXII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie...

czwartek 14.12.2017

Informacje Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzciana

      Z uwagi na konieczność przyjęcia przez Radę Gminy stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych na 2018 rok przedstawiam dotychczasowe działania samorządu w tym zakresie. Dotychczas Gmina ponosiła rocznie koszty wywozu śmieci w kwocie 270 000,- złotych. Obecnie jesteśmy po dwóch unieważnionych przetargach. Pierwszy przetarg ogłoszono z ważnością na 2 lata -...

poniedziałek 11.12.2017

Pozostałe informacje

DZIEŃ SENIORA U "BABCIAKÓW"

       8 grudnia br. Ośrodek Wsparcia -  „Babciaki" zorganizował imprezę dla Seniorów . Były życzenia od Wójta Gminy- P. Józefa Nowaka, Sekretarza Gminy - P. Danuty Michniak-Dutkiewicz, kierownika OWS -P. Barbary Borowiec, Przewodniczącego Rady Gminy - P. Ryszarda Śliwy. Sołtys Trzciany  - P.Kazimierz Kołodziej wraz z życzeniami wręczył Paniom...

piątek 08.12.2017

Pozostałe informacje

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni zaprasza na organizowane bezpłatne szkolenie dla mikroprzedsiębiorców z zakresu JPK_VAT. Szkolenie odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. Gołębiej 3, sala konferencyjna p. 003 parter, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prośba o potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniu na nr telefonu: 14 615 26 49 lub 14 615 26 76. Terminy szkoleń: 12 grudnia br.,...

piątek 08.12.2017

Pozostałe informacje

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE W URZĘDZIE SKARBOWYM W BOCHNI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz osoby nieprowadzące działalnoć gospodarczą dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bochni ul. Gołębia 3, sala nr 003 (parter). wprowadzający:...

piątek 08.12.2017

Pozostałe informacje

MIKOŁAJ W KGW "PRZYJAZNY UJAZD"

Panie z KGW "Przyjazny Ujazd" były w tym roku bardzo grzeczne i dlatego 6 grudnia odwiedził je Święty Mikołąj. Każda z Pań otrzymała od niego podarek. Wizyta Św. Mikołaja wywołała sporo emocji i jak widać przyniosła ogrom radości. wprowadzający:...