Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 12.10.2018

Informacje Urzędu Gminy

Projekt „Maluch 2019”

W związku z informacją uzyskaną w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odnośnie planowanego naboru do Projektu „Maluch 2019" odbyło się spotkanie Wójta Gminy Trzciana z przedstawicielami Rady Sołeckiej w Leszczynie oraz Prezesem Stowarzyszenia Nasza Leszczyna i Dyrektorem Przedszkola prowadzonego przez to Stowarzyszenie.  Na spotkaniu określono możliwości zorganizowania żłobka lub...

czwartek 11.10.2018

Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXVII Sesję Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek ) o godz. 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

środa 10.10.2018

Informacje Urzędu Gminy

Rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi!

       Wójt Gminy Trzciana informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego...

Drodzy mieszkańcy Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Przekazuję Państwu informator podsumowujący działania prowadzone w sferze materialnej i społecznej przez urząd gminy i pozostałe jednostki organizacyjne. Dziękuję radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom i wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Jak wynika z...

piątek 05.10.2018

Informacje Urzędu Gminy

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW W GMINIE TRZCIANA

W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy z Gminą Trzciana w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" edycja 2018. Gmina realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy...

środa 03.10.2018

Pozostałe informacje

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informujemy, iz wszelkie infomacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Link do pobrania: https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,m,307391,wybory-samorzadowe-2018.html Trzciana, dnia 03.10.2018r.   Urzędnik Wyborczy w Trzcianie informuje, że w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godzinie 16:00 (ds. przeprowadzenia głosowania) i...