Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 20.01.2017

       Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane sa w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie...

piątek 20.01.2017

Pozostałe informacje

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.   Badania gospodarstw...

Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych  i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.        Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) wprowadzono zmianę w...

,,W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam niebo dzieląc z nami ziemskie życie.Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest ale przez to, czym się dzieli z innymi"Jan Paweł II         Dnia 15 stycznia 2017 roku w niedzielne popołudnie w Wiejskim Domu Kultury w Leszczynie odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne dla Seniorów i osób samotnych. W...

poniedziałek 16.01.2017

Pozostałe informacje

SPOTKANIE KOLĘDOWE W UJEŹDZIE

        W dniu wczorajszym, tj. 15 stycznia 2017 roku ze Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe rozlegał się śpiew pięknych, polskich kolęd.        Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjazny Ujazd", kolejny już raz zorganizowały Wieczór kolęd. Tym razem oprócz gospodyń, na spotkanie przybyli m.in. księża z parafii w...

Noworoczne spotkanie w trzciańskim przedszkolu.

poniedziałek 16.01.2017

Pozostałe informacje

NOWOROCZNE SPOTKANIE TRZCIAŃSKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z UCZESTNIKAMI ŚDS-U

 Okres Świąt Bożego Narodzenia to tradycja wspólnych spotkań, ciepłych życzeń i śpiewu kolęd. 12 stycznia 2017 roku do Publicznego Przedszkola w Trzcianie zawitali zaproszeni goście - uczestnicy i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.  Wszystkich serdecznie i ciepło powitała p. wicedyrektor Barbara Szumańska, zapraszając na słodki poczęstunek i program artystyczny....