Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

środa 20.08.2014

Pozostałe informacje

TRZCIANA NAJLEPSZA W POWIECIE !!!

     Chcąc wyróżnić samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój swoich jednostek niezależnie od faktu czy na ich terenie znajdują się wielkie przedsiębiorstwa, czy grunty rolne Zespół Firmy CURULIS Sp. z o.o. (organizacja non-profit- doradztwo samorządowe) sporządził raport – podsumowanie kadencji 2010-2014. Każda jednostka została porównana w wymiarze...

wtorek 19.08.2014

Pozostałe informacje

24 SIERPNIA GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI

Dnia 24.08.2014 r. na Orliku w Trzcianie odbędzie się Gminny Turniej Siatkówki. Przewidywany czas rozpoczęcia - godz. 14.30. Szczegóły imprezy :- drużyna składa się 6 zawodników plus rezerwowi,- dopuszcza się maksymalnie 2 zawodników spoza terenu Gminy Trzciana,- drużyny mogę być mieszane (zawodniczki + zawodnicy)- brak ograniczeń wiekowych,- obowiązuje strój sportowy,- w zależności...

wtorek 19.08.2014

Pozostałe informacje

PROGRAM RZĄDOWY "KARTA DUŻEJ RODZINY"

W związku z informacją Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o rządowym Programie „ Karta Dużej Rodziny " zachęcamy Przedsiębiorców naszej Gminy do podjęcia na rzecz rodzin wielodzietnych, działań mających na celu ułatwienie tym rodzinom dostępu do instytucji kultury i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu na terenie całego kraju....

XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana

piątek 15.08.2014

Pozostałe informacje

XXIV SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

  14 sierpnia 2014 roku, w Gminnej Świetlicy w Trzcianie, na swojej XXIV sesji, obradowała Rada Gminy Trzciana. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Ryszard Śliwa.   Początek każdej sesji - to sprawy proceduralne. Składają się na to: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku dziennego obrad i protokołu z obrad poprzedniej sesji....

czwartek 14.08.2014

Informacje Urzędu Gminy

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Trzciana przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2014 należy składać od 1 do 31 sierpnia 2014 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2014 r. do 31.07.2014 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł do 1 ha użytków rolnych. Pieniądze wpłacane będą w terminie do 31 października 2014 r....

środa 13.08.2014

Informacje Urzędu Gminy

TRWAJĄ PRACE PRZY TERMOMODERNIZACJI REMIZY OSP UJAZD

     Gmina Trzciana co roku wykonuje na swoim terenie prace remontowe przy remizach strażackich. Od kilku lat sukcesywnie wnioskujemy do samorządu Województwa Małopolskiego realizującego unikatowy w skali kraju program „MALOPOLSKIE REMIZY", w ramach którego staramy się o pokrycie części kosztów prowadzonych prac. Realizacja kolejnych remontów przedstawiała się...