Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

poniedziałek 22.12.2014

Gminna Świetlica w Trzcianie oraz Świetlice Filialne zapraszają na I Przegląd Grup Kolędniczych. Przegląd ma charakter konkursu, w którym biorą udział grupy wytypowane, reprezentujące placówki kulturalne, Rady Sołeckie, Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkie Szkoły z terenu Gminy Trzciana. W przeglądzie mogą brać udział mieszane grupy które chodzą po domach z kolędą....

poniedziałek 22.12.2014

Informacje Urzędu Gminy

GODZINY PRACY URZĘDU W WIGILIĘ I SYLWESTRA

Wójt Gminy Trzciana informuje, że w dniu 24 grudnia 2014r. (wigilia) Urząd Gminy w Trzcianie czynny będzie do godz. 13:00, a w dniu 31 grudnia 2014r. urząd czynny będzie do godz....

Kolędnicy misyjni w ZPO w Trzcianie.

niedziela 21.12.2014

Pozostałe informacje

KOLĘDNICY MISYJNI W PARAFII TRZCIANA

 Jednym z elementów przedwigilijnego spotkania w Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie był konkurs na najlepsze, najciekawiej ubrane grupy kolędników misyjnych, które w dniu 26 grudnia 2014 roku zostaną podczas specjalnych nabożeństw (o godz. 9.00 - grupy z gimnazjum, o godz. 11.00 - grupy ze szkół podstawowych) rozesłane na teren parafii. W Zespole Placówek Oświatowych w...

Przedświąteczna uroczyystość w ZPO w Trzcianie.

niedziela 21.12.2014

Pozostałe informacje

PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS W SZKOŁACH

 Okres zbliżającej się Wigilii i Bożego Narodzenia od kilkunastu dni dawał się odczuć we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Trzciana. Uczniowie i nauczyciele przygotowywali się bowiem do uroczyści szkolnych organizowanych w ostatni dzień przed rozpoczęciem świąteczno - noworocznej przerwy w nauce, która trwać będzie wyjątkowo długo, bo do 7 stycznia 2015 roku. 19 grudnia...

piątek 19.12.2014

Pozostałe informacje

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM PRZYPOMINA

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż: 1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie...

czwartek 18.12.2014

Pozostałe informacje

POMOC STRAŻAKÓW W USUNIĘCIU ZAGROŻENIA

Dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie mogły dziś podglądnąć pracę strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Strażacy pracowali bowiem w Trzcianie przy drodze powiatowej Łąkta Górna-Trzciana. Wycięli oni wierzbę na posesji Pana Solarza. Jej pień był spróchniały wewnątrz, co w razie gwałtownych wichur stwarzałoby duże niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.W...