zdjęcie w tle

Deklaracja Dostępności

WSTĘP

Urząd Gminy w Trzcianie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych /Dz.U. z 2019r. poz. 848 ze zm./.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://trzciana.pl/

D ATA PUBLIKACJI STRONY : 2023-07-21

D ATA AKTUALIZACJI STRONY :  2023-07-21

STAN DOSTĘPNOŚCI STRONY :

Strona internetowa została wykonana w lipcu 2023r. w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" i jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Treści niedostępne:

   -  Niektóre dokumenty w postaci plików PDF i dokumentów WORD nie są w pełni dostępne (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury, brak tekstów alternatywnych w grafikach, błędnie wstawione tabele utrudniające odczytanie informacji) – lub są skanami dokumentów.


     

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA JEJ OPRACOWANIA :  

Deklarację dostępności sporządzono 2022-03-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Trzcianie.


Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20.


SKRÓTY KLAWISZOWE:  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Marta Rożnowska, Wojciech Kurczak
e-mail: gmina@trzciana.pl
Telefon:  14 6484420


PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostęp w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.  

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Siedziba Urzędu Gminy w Trzcianie mieści się pod adresem Trzciana 302, jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku dysponujemy dwoma oznakowanymi stanowiskami parkingowymi, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i posiadają bezkolizyjne wejście do budynku. Na dwóch piętrach budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zapewniona jest możliwość poruszania się pomiędzy piętrami za pomocą windy, która posiada odpowiednie parametry, aby mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne oraz platforma przyschodowa. W windzie znajduje się powiadamianie głosowe informujące o zamykaniu oraz otwieraniu drzwi, a także o jej położeniu, oraz przyciski z numerami pięter, które są wypukłe - otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille'a .  Szerokie korytarze ułatwiają poruszanie się po piętrach osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich dozwolonych pomieszczeń w budynku. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku. Petenci mają prawo wstępu do budynku i pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z tut. Urzędem za pomocą: poczty e-mail:  gmina@trzciana.pl , tel. 14/6484420 faksu: 14/6136301 , poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302 lub osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy.  

Brak jest możliwości skorzystania z tlumacza języka migowego.
Wprowadzenie: M.R.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści..

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej