zdjęcie w tle

1 181 074,93 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi do Gminy Trzciana

1 181 074,93 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi do Gminy Trzciana

Wspaniała informacja, Gmina Trzciana otrzymała 1 181 074,93 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  • 730.472,40 zł na remont kapliczek na terenie Gminy Trzciana

  • 294.000,00 zł renowacja Kościoła św.Józefa Oblubieńca w Kierlikówce.
    Renowacja zewnętrznej części Kościoła w zakresie elewacji i okien.

  • 156.602,53 zł poprawa stanu zachowania Kościoła Parafialnego pw. NMP Częstochowskiej w Leszczynie.
    Renowacja schodów wejściowych do Kościoła, całkowite odtworzenie okien i drzwi w dolnym Kościele.

Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za stworzenie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dziękujemy serdecznie Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu za pozyskanie środków z Rządowych na ten cel.

Dziękujemy Panom Wojewodom Łukaszowi Kmicie i Ryszardowi Pagaczowi za przyznanie dotacji.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska