zdjęcie w tle

Blog - Archiwum

Zebranie sprawozdawcze OSP Rdzawa

Data dodania: 07.03.2024 godz. 13:00

W dniu 2 marca 2024 odbyło się zebranie OSP Rdzawa. Zebranie sprawozdawcze rozpoczęło się od uroczystej chwili, gdzie jednostka poszerzyła swój skład o nowego Druha.

Czytaj artykuł

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Data dodania: 11.03.2024 godz. 09:30

Z okazji Dnia Sołtysa życzymy satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, osiągnięcia zaplanowanych przez mieszkańców Państwa wsi celów i zamierzeń, wytrwałości, pozytywnej energii i zdrowia.

Czytaj artykuł

Prace budowlane na drogach w Kierlikówce

Data dodania: 12.03.2024 godz. 14:00

Trwają prace budowlane na drogach: "Kierlikówka pod Kościół" oraz "w kierunku Rdzawy". Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz razem z Radnym Gminnym Tadeuszem Cempurą wizytował postęp prac.

Czytaj artykuł

ZAPROSZENIE NA XLV SESJE RADY GMINY TRZCIANA

Data dodania: 15.03.2024 godz. 15:30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 22 marca 2024 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Trzciana.

Czytaj artykuł

Dekoracje palm wielkanocnych

Data dodania: 22.03.2024 godz. 16:00

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz na zajęciach w Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie razem z dziećmi dekorowali palmy wielkanocne.

Czytaj artykuł

Bezpłatny transport do wyborów

Data dodania: 25.03.2024 godz. 15:30

Wójt Gminy Trzciana informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  7 kwietnia 2024 r.

Czytaj artykuł

Ogłoszenie o konkursie

Data dodania: 27.03.2024 godz. 14:00

Wójt Gminy Trzciana ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Władysława Andersa w Leszczynie.

Czytaj artykuł

Zebranie sprawozdawcze OSP Kierlikówka.

Data dodania: 28.03.2024 godz. 08:30

Podczas zebrania podsumowano działalność za 2023 r., przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej, przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Czytaj artykuł

RELACJA Z XLV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

Data dodania: 28.03.2024 godz. 12:30

W dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 16:00 odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Trzciana. Ostatnia Sesja Rady Gminy w obecnej kadencji. W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych.

Czytaj artykuł
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska