zdjęcie w tle

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XV/144/20 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 września 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzciana, informuję, że w dniach 17 listopada 2023r. do 23 listopada 2023r.

Na terenie całej Gminy Trzciana zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Trzciana w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Trzciana na temat projektu statutów sołectw Gminy Trzciana.

Projekt uchwały wraz z przykładowym formularzem zgłaszania uwag stanowi załącznik do ogłoszenia i został udostępniony:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana/
2 ) na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzciana http://trzciana.pl/
3 ) w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzcianie

Uwagi, opinie, propozycje do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana można składać:
- w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Trzcianie pozostawiając na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302,
- w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną na adres gmina@trzciana.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 17 listopada 2023r. do 23 listopada 2023 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu opinii, uwag lub propozycji do Urzędu Gminy w Trzcianie.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Więcej informacji w sprawie konsultacji udziela Pani Ewelina Rudek - Podinspektor Urzędu Gminy w Trzcianie, tel. 14/ 648 44 20.
Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska