zdjęcie w tle

Podsumowanie 2023 r. w Gminie Trzciana

Podsumowanie 2023 r. w Gminie Trzciana

Rok 2023 był w Gminie Trzciana niezwykle udanym pod względem zrealizowanych inwestycji oraz pozyskanych dotacji na zadania oczekiwane od lat.

-Suma pozyskanych dotacji: 27,1 mln

-Suma zrealizowanych inwestycji: 31,3 mln

-Suma inwestycji zewnętrznych: 13,5 mln 


Jedną z ważniejszych inwestycji w ostatnich latach jest zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków co pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacji. Zakończyliśmy również rozbudowę zbiorników na wodę pitną, trwa rozbudowa ujęcia wody co pozwoli na rozbudowę sieci wodociągowej. Wspólnymi staraniami samorządu gminy i powiatu pozyskaliśmy dotację na główną drogę powiatową przebiegającą przez Trzcianę, Łąktę Dolną i Kamionną. Część prac jest obecnie realizowanych, na wiosnę ruszą kolejne roboty. Sprawnie przeprowadziliśmy I etap budowy przedszkola w Trzcianie, a już za chwilę ruszy dalszy etap wykończeniowy. Kończą się również prace I etapu związane z rozbudową OSP i Centrum Kultury i Turystyki. W Leszczynie zmodernizowano drogę wojewódzką przez centrum wsi, zakończono 1 etap bumerangu za chwilę ruszy montaż urządzeń. W Kamionnej powstała piękna wieża widokowa oraz rozbudowaliśmy świetlicę wiejską. W Łąkcie Dolnej sprawnie przeprowadziliśmy stan surowy sali gimnastycznej, już za chwilę ruszą dalsze prace. W Kierlikówce powstały nowe drogi oraz pozyskaliśmy dotację na kapliczki i Kościół. W Rdzawie powstał nowy plac zabaw który będzie w tym roku rozbudowany. W Ujeździe powstały nowe drogi gminne. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku! Zapraszam do zapoznania się w telegraficznym skrócie z gminnymi inwestycjami , które udało nam się zrealizować, lub zainicjować w roku 2023. A ponadto przedstawiam Państwu zestawienie pozyskanych środków i zbiór najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2023 roku. Jestem przekonany, że w bliskim sąsiedztwie każdego z Was znajduje się chociaż jedna gminna inwestycja realizowana w minionym roku!

- 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Inwestycja o łącznej wartości 10,9 mln zł została zrealizowana w 100% ze środków zewnętrznych pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji wodno-kanalizacyjnej. Program Inwestycji Strategicznych 7.6 mln Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 mln Subwencja Wodno-kanalizacyjna 1.3 mln. Inwestycja pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacji.

Mamy gotowe projekty i pozwolenie na budowę kanalizacji:

Trzciana – Działy

Łąkta Dolna – Półrolki

Ujazd – Kierlikówka – Trzciana

Leszczyna cz.2

- 2. Rozbudowa zbiorników na wodę pitną w Kamionnej oraz rozpoczęcie rozbudowy ujęcia wody

Inwestycja zwiększyła wydajność o 100% zapotrzebowania na wodę pitną. Nowy zbiornik ma pojemność 500 m3 wody uzdatnionej oraz 200 m3 wody surowej. Wartość całej inwestycji wyniosła 1,9 mln zł Dotacja: PROW 381 tys. RFIL 43 tys. zł . Subwencja wod-kan 1.365 mln zł. Budżet Gminy 190 tys. zł. Rozbudowa zbiorników na wodę pitną umożliwia w naszej gminie budowę kolejnych odcinków wodociągu oraz przyłączenie do sieci nowych budynków mieszkalnych.

Mamy gotowe projekty i pozwolenie na budowę wodociągu:

Trzciana

Leszczyna cz.2

Łąkta Dolna

Kierlikówka

Rdzawa

Ujazd

Kamionna

- 3. Modernizacja drogi wojewódzkiej w Leszczynie

W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zmodernizował drogę wojewódzką w Leszczynie. Zadanie obejmowało modernizację warstw konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi w kilometrażu drogi odc. 185 km 0+305 – odc. 185 km 0+875 – dł. 570. Wartość zadania 1 063 696,18 zł brutto.

- 4. Przebudowa dróg powiatowych w Trzcianie, Łąkcie Dolnej i Kamionnej

Wspólnymi staraniami samorządu gminy i powiatu pozyskaliśmy dotację na główną drogę powiatową przebiegającą przez Trzcianę, Łąktę Dolną i Kamionną. Część prac jest obecnie realizowanych, na wiosnę ruszą prace przez centrum gminy i w Kamionnej. Inwestycje realizuje Powiatowy Zarząd Dróg.

7,9 mln przebudowa drogi powiatowej w Trzcianie i Kamionnej

4,6 mln przebudowa drogi powiatowej w Łąkcie Dolnej

- 5. Przebudowa drogi gminnej Kamionna – pod Dwór wraz z budową parkingu przy szkole

Prace obejmowały przebudowę odcinka o długości 250 m wraz z budową i asfaltowaniem parkingu przy szkole. Wartość inwestycji 198 903,53 zł Dotacja z Budżetu Państwa 146 701,00 zł.

- 6. Przebudowa drogi gminnej Kamionna – Rola II

Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na najbardziej zniszczonej części drogi.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 100 m drogi

Koszt całkowity zadania wyniósł 109 318,10 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 40 180,50 zł

- 7. Przebudowa drogi gminnej na pograniczu Kierlikówki i Rdzawy

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni na najbardziej zniszczonym odcinku drogi.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 180 m drogi

Koszt całkowity zadania wyniósł 138.864,01 zł

- 8. Generalna przebudowa drogi gminnej Leszczyna – Pod Klubę wraz z rozwidleniem

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 818 m drogi wraz z rozwidleniem. Koszt całkowity zadania wyniósł 1 645 186,51 zł. Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 316 149,00 zł.

- 9. Droga gminna Łąkta Dolna – Zadziele

Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie rowu kratownicami.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 170 m drogi

Koszt całkowity zadania wyniósł 107 640,38 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 50 190,50 zł

- 10. Droga gminna Trzciana -Zarzecze

Inwestycja obejmowała modernizację drogi gminnej 580497K Trzciana-Zarzecze w km od 0+000 do km 0+204 w Trzcianie. Kwota zadania: 234 067,16 zł Dofinansowanie z RFRD: 187 253,00 zł.

- 11. Droga gminna w Ujeździe w kierunku P. Nycz

Zadanie polegało na modernizacji drogi gminnej 580575K Ujazd – Kamionki. Wartość inwestycji 605 396,23 zł Dotacja z Budżetu Państwa 430 656,00 zł Długość 720 m.

- 12. Modernizacja drogi gminnej w Kierlikówce koło Szkoły wraz z budową parkingu

Inwestycja obejmowała generalną przebudowę wraz z budową parkingu przy szkole. Dotacja na to zadanie w wysokości 80% wartości zadania pochodzi z Budżetu Państwa. Wartość inwestycji 623.844,50 zł. Długość 650 m.

- 13. Trwają prace na drodze gminnej Kierlikówka-Rdzawa I

Zadanie obejmuje przebudowę na długości 767 mb, wartość umowy 988 870,26 zł.

- 14. Trwają prace na drodze gminnej Kierlikówka pod Kościół

Zadanie obejmuje przebudowę na długości 183 mb, wartość umowy 222 651,89 zł.

- 15. Budowa nowego przedszkola i żłobka w Trzcianie

Zakończono I etap budowy Przedszkola i Żłobka w Trzcianie. Realizacja I etapu inwestycji polegała na wykonaniu następujących robót:

roboty ziemne i przygotowawcze

przygotowanie i montaż zbrojenia

wykonanie fundamentów, ścian nośnych, ścian działowych, stropodachu wraz z warstwami wykończeniowymi, montaż systemu odwonienia dachu

montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

kanalizacja podposadzkowa sanitarna i technologiczna

przyłącz wody

kanalizacja sanitarna i opadowa zewnętrzna

przyłącz kanalizacji opadowej

instalacja odgromowa i uziemiająca.

Całkowity koszt realizacji inwestycji w zakresie etapu nr 1 wyniósł: 5.572.477,44 zł brutto. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na całkowite zakończenie inwestycji.

- 16. Budowa Bumerangu w Leszczynie

Zakończono również część budowlaną budowy Bumerangu w Szkole Podstawowej w Leszczynie. Wartość zadania wyniosła 1.584.085,28 zł. Już za chwilę rozpoczną się prace montażowe urządzeń. Wewnętrzny plac zabaw Bumerang jest tak zaprojektowany, aby zapewnić wszystkim dzieciom w wielu do 12 lat: wspaniałą zabawę i stanowić doskonałą alternatywę dla gier komputerowych, dzieci kochają zjazdy z wysokich zjeżdżalni, skoki na ogromnych trampolinach i wspinanie po labiryncie pełnym przeszkód, celem inwestycji jest promowanie zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci poprzez aktywną zabawę, inwestycja jest realizowana w miejscu niedokończonego basenu w Szkole Podstawowej w Leszczynie.

- 17 . Budowa sali gimnastycznej w Łąkcie Dolnej

Zakończono I etap budowy sali gimnastycznej w Łąkcie Dolnej. Realizacja I etapu inwestycji polegała na wykonaniu następujących robót:

wykonaniu ław i płyt fundamentowych wraz z izolacją,

wykonanie zbrojenia, wzniesieniu słupów oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

wykonaniu stropów (żelbetowych),

wykonaniu więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym,

wykonanie robót związanych z zewnętrzną siecią kanalizacji opadowej i sanitarnej,

wykonaniu robót związanych z instalacją elektryczną stanu surowego: instalacja odgromowa i uziemiająca.

Wartość prac: 2.457.540 złotych.

Na wiosnę ruszą prace wykończeniowe.

- 18. Budowa nowej remizy OSP i Centrum Kultury I Turystyki w Trzcianie

Nowa Remiza OSP oraz Filia Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie – nowoczesny obiekt, który będzie zasilany m. in. fotowoltaiką i pompami ciepła. W budynku przewidziano nową salę widowiskową oraz wygodne i przestrzenne pomieszczenia wraz z szatnią oraz pralnią dla strażaków. Ponadto obiekt będzie w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwa budowa.

- 19. Wieża widokowa na Górze Kamionna

Wybudowano wieżę widokową na pograniczu czterech Gmin Laskowa, Limanowa, Trzciana i Żegocina. Wartość zadania 1.6 mln. Łącznie 5 samorządów dołożyło po 320 tys. zł. Dzięki wieży można podziwiać piękne widoki na Beskid Wyspowy, Szczyty Górskie Zakopanego, Kraków, Wawel, Zamek w Wiśniczu, Kościół w Trzcianie, jak również prawie całą naszą gminę.

- 20 . Budowa Olimpii w Trzcianie

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę Olimpii tj. boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Trzcianie. Na tą inwestycję otrzymaliśmy 2,8 mln zł z Programu OLIMPIA Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1,1 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Na wiosnę ruszą prace budowlane.

- 21. Budowa nowego placu zabaw w Kamionnej

Obecnie trwają prace polegające na zainstalowaniu urządzeń na placu po starej szkole w Kamionnej. Nowe elementy zakupiono w ramach konkursu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa na którą otrzymaliśmy 182 tys złotych dotacji. Koszt inwestycji 206 tys zł.

- 22. Rozbudowa świetlicy w Kamionnej wraz wyposażeniem

Decyzja o rozbudowie zapadła zaraz po wyborach w 2018 ponieważ mieszkańcy kilkakrotnie na zebraniach wiejskich głosowali za rozbudową tego obiektu. Inwestycja realizowana była w etapach:

w pierwszej kolejności została rozbudowana sala widowiskowa

następnie wykonano adaptację wolnego pomieszczenia na kuchnie oraz montaż nowych mebli i urządzeń kuchennych

w kolejnym etapie wykonano łazienki wraz z wykończeniem

w ostatnim etapie zakupiono wyposażenie tj. stoły, krzesła, zastawę.

Rozbudowa tego obiektu sfinansowana została w większości z zewnętrznych środków wartość zadania to 1 mln zł: 380 tys zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 280 tys zł dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300 tys zł środki z Budżetu Gminy 27,5 tys zł środki z LGD Dolina Raby na powstanie kuchni, która realizowana była przez Koło Gospodyń i Gospodarzy „Gościnna Kamionna” oraz w czynie społecznym 20,5 tys zł środki z Urzędu Marszałkowskiego – Małopolskie Świetlice.

- 23. Nawierzchnia z kostki brukowej koło Orlika

W 2023 roku położono nową nawierzchnię na boisku oraz wybrukowano placu obok Orlika (110 tys). Zakupiono również nowe stoliki i ławki, które będą służyły mieszkańcom przy okazji gminnych imprez.

- 24. Ławostoły na szlaku turystycznym

Na szlaku turystycznym na Górę Kamionna umieszczono w czynie społecznym nowe 3 ławo-stoły. Każdy turysta odwiedzający zielony szlak w Kamionnej, może przy nim odpocząć po trudach wędrówki.

- 25. Altana w Rdzawie

W Rdzawie powstanie altana przy Parku Podworskim. Na terenie miejscowości Rdzawa powstanie sześcioboczna altana o pow. ok. 17,46 m2 tzw. punkt wypoczynkowo-informacyjny dla turystów i mieszkańców wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- 26. Nowe oświetlenie uliczne w Ujeździe, Trzcianie i Kierlikówce

W ciągu roku zainstalowaliśmy nowe oświetlenie w Ujeździe, Trzcianie i Kierlikówce. Zadanie obejmowało wykonanie 13 sztuk lamp na odcinku Trzciana w kierunku pod Ujazd, Ujazd od skrzyżowania w Kierunku Trzciany oraz na pograniczu Kierlikówki i Kamionnej.

- 27. Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej z Leszczyny

Orkiestra Dęta z Leszczyny zakupiła nowe instrumenty i wyposażenie o wartości 127 tys. zł tj.: 4 trąbek, 3 fletów, 2 tub, waltorni, saksofonu tenorowego, perkusjonali akcesoriów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania orkiestry oraz wyremontowano kilka instrumentów. Środki finansowe pochodzą z dotacji: 64 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 55 tys. zł z Budżetu Gminy 8 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Małopolskie Orkiestry Dęte.”

- 28. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Trzcianie

W zeszłym roku posadziliśmy nowe drzewka, krzewy, kwiaty i kamyczki oraz zamontowaliśmy podświetlany napis TRZCIANA.

Nowe nasadzenia tj. klony, trzmieliny, jałowce, kwiaty i kamyczki przy:

Urzędzie Gminy Trzciana

Ośrodku Zdrowia

Szkole Podstawowej

Przystanku Trzciana Rynek.

- 29. Modernizacja placu zabaw w Trzcianie

Nie tylko nowe inwestycje, staramy się też sukcesywnie modernizować obiekty wieloletnie. Takim pięknym i urokliwym miejscem jest plac zabaw przy parkingu w Trzcianie. W zeszłym roku zmodernizowaliśmy urządzenia oraz wymieniliśmy elementy już zniszczone.

Ponadto odmalowane zostały ławki również te w Rynku.

- 30. Modernizacja mostu na Orlik

Prace polegały na wymianie poszycia górnego.

To już trzeci most wyremontowany w tej kadencji.

INWESTYCJE W OŚWIATĘ

- 31. Stypendia Wójta dla najzdolniejszych uczniów

Stypendium Wójta Gminy Trzciana otrzymali uczniowie w dwóch kategoriach: za „wybitne wyniki w nauce” oraz „wybitne osiągnięcia indywidualne – artystyczne”.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymali uczniowie, którzy na świadectwie uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej najwyższe średnie ocen w klasach od IV do VIII, jednak nie niższej niż 5,10

Stypendium za wybitne osiągnięcia indywidualne otrzymali uczniowie klas od IV do VIII

Stypendium Wójta Gminy Trzciana w kategorii za wybitne osiągnięcia indywidualne-artystyczne otrzymali uczniowie: Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie:

– Burkowicz Wiktoria

– Chojecka Dominika

– Dudek Julita

– Knurowski Wojciech

– Pruchnik Julia

– Stańdo Miłosz

Stypendium Wójta Gminy Trzciana w kategorii za wybitne wyniki w nauce otrzymali uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kamionnej:

– Ferenc Hubert

– Ferenc Mikołaj

– Gnyla Dominika

– Kukla Krzysztof

– Kuzar Anna

– Mech Liliana

– Mucha Eliza

– Rosiek Magdalena

– Wolak Anna

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego

w Kierlikówce:

– Kamieńska Kinga

– Opioła Karolina

– Paruch Dominik

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa

w Leszczynie:

– Jaworska Joanna

– Kłósek Kamila

– Kłósek Rozalia

– Mikołajek Weronika

– Statek Franciszek

– Zdebski Radosław

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Trzcianie:

– Babicz Szymon

– Kokoszka Antonina

– Matras Nadia

– Nędza-Sikoniowski Sebastian

– Pęcina Lena

– Rumian Karolina

– Stanisz Martyna

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej:

– Burkowicz Piotr

– Golonka Milena

– Łącki Bartosz

- 32. Nowe szatnie w Szkole Podstawowej w Trzcianie

Na wniosek Rady Rodziców zmodernizowaliśmy szatnię w Szkole Podstawowej Trzcianie. Wartość zadania 35 tys. zł, wkład budżetu gminy 25 tys. zł, wkład Rady Rodziców 10 tys. zł.

- 33. Nowe szatnie w Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej

Na wniosek Rady Rodziców zmodernizowaliśmy szatnie w Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej. Zadanie polegało na usunięciu istniejącej posadzki, boksów szatniowych, położeniu nowych płytek, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie grzejników centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia, szpachlowanie ubytków w ścianach oraz malowaniu. W miejsce starych boksów zamontowano nowoczesne kolorowe szafki, tak, aby każdy uczeń miał własny schowek.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 57,1 tysięcy złotych, z czego:

5 tys. to środki funduszu sołeckiego,

22 tys kwota przekazana przez radę rodziców,

20 tys. środki przekazane z budżetu gminy ,

5 tys. to pieniądze z budżetu szkoły oraz

5,1 tys to środki wypracowane przez nauczycieli szkoły.

- 34. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kierlikówce

W budynku Szkoły Podstawowej w Kierlikówce i przedszkola wymieniono 24 okna od strony południowej, koszt inwestycji 63 750 zł.

- 35. Nowe piece CO i pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Leszczynie

Wykonano nowoczesną modernizację kotłowni zastępując już mocno wyeksploatowane /nieoszczędne/ kotły gazowe atmosferyczne na nowoczesny kocioł kondensacyjny ARES TEC 250 IMERGAS współpracujący z powietrzną pompą ciepła typu monoblok wraz z niezbędną armaturą. Nowoczesna i bardzo oszczędna modernizacja kotłowni służyć będzie do ogrzewania / w tym ciepłej wody użytkowej/ pomieszczeń budynku budowanej sali zabaw jak również dla ogrzewania całego budynku istniejącej szkoły PSP w Leszczynie.

Modernizacja kotłowni w sposób znaczący przyczyni się do oszczędności w zużyciu gazu jak również zapewni bezobsługową pracę urządzeń , w tym zapewnienie optymalnych parametrów grzewczych pomieszczeń szkoły w różnych okresach roku.

- 36. Nowa kuchnia w Szkole Podstawowej w Trzcianie

478 obiadów dziennie jest wydawanych dla dzieci z czterech szkół: Trzciany, Leszczyny, Łąkty Dolnej i Kierlikówki. Dotychczasowe urządzenia kuchni były już mocno wysłużone i wymagały wymiany na nowe.

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 80 tys. wkład gminy 20 tys. Razem wartość zadania wyniosła 100 tys.

- 37. Modernizacja boiska w Rdzawie

Prace związane z modernizacją płyty głównej na naszym boisku. W ciągu całego roku wykonano m. in:

– 3x nawożenie granulatem (200 kg)

– 2x piaskowanie (45 i 30 ton)

– 3x aerację

– 2x szczotkowanie

– wymianę pól bramkowych

– dosiew (130 kg)

– oprysk na chwasty dwuliścienne

– poprawę ujęcia wody

Całość inwestycji to koszt 50 tys zł. W tej kwocie w przyszłym roku zostaną wykonane kolejne zabiegi mające na celu poprawę estetyki naszej murawy.

INWESTYCJE W OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- 38. 290 tys. zł dla jednostek OSP z Gminy Trzciana.

Dofinansowanie otrzymały:

OSP Kamionna

OSP Kierlikówka

OSP Leszczyna

OSP Łąkta Dolna

OSP Rdzawa

OSP Trzciana

OSP Ujazd

Gmina Trzciana przeznaczyła w tym roku 245.000zł z budżetu na dotacje dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Kamionna, remont garażu w remizie w Łąkcie Dolnej i zakup ubrań i butów specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP. Dodatkowo uzyskaliśmy dofinansowanie do tych zadań w wysokości 45.000 z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2023”, które również zostaną przekazane strażakom.

- 39. Dron dla OSP KSRG Leszczyna

OSP KSRG Leszczyna otrzymała nowy sprzęt ratowniczy – dron z kamerą termowizyjną, który został zakupiony do poszukiwania osób i patrolowania zagrożonych terenów, już okazał się bardzo przydatny przy poszukiwaniu zaginionej nastolatki z Brzeska.

Zakup sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 19.999 zł z Funduszu Sprawiedliwości oraz środków Gminy Trzciana w wysokości 5.000 zł.

- 40. Modernizacja OSP Kierlikówka

Z budżetu gminy przeznaczono 35 tys. zł dla OSP Kierlikówka.

20 tys. na prace modernizacyjne w remizie.

15 tys. na położenie nawierzchni asfaltowej na wykonanym parkingu przez strażaków.

- 41. 1,5 mln dotacji na zabytki na terenie Gminy Trzciana.

Otrzymaliśmy 1,5 mln dotacji na zabytki na terenie Gminy Trzciana:

156 tys. na modernizację Kościoła Parafialnego pw. NMP Częstochowskiej w Leszczynie

294 tys. na renowację Kościoła św. Józefa Oblubieńca w Kierlikówce

1,1 mln na renowację zabytków i kapliczek w Kamionnej, Kierlikówce, Trzcianie, Łąkcie Dolnej i Leszczynie.

- Najważniejsze wydarzenia kulturalne:

II Orszak Trzech Króli

Koncert kolęd w Kierlikówce, Trzcianie i w Leszczynie

Konkurs kolędniczy przedszkolaków

Teatr lalkowy w Kamionnej

Superferie

Gminne Igrzyska w Tenisie Stołowym w Leszczynie

Gminne wyjście na Górę Kamionna i na Skiełk

Gminny Dzień Kobiet

Gminne Igrzyska w piłce ręcznej

Gminny Dzień Sołtysa

Jubileusz małżeństw obchodzących Złote Gody w Gminie Trzciana

Bieg Konstytucji 3-go Maja

Gminny Dzień Strażaka

Zawody OSP

Konkurs piosenki „Ja po prostu mam talent”

Pikniki rodzinne przy każdej Szkole na terenie Gminy oraz Gminny Dzień Dziecka na Orliku

Piknik medyczny przy ZPO Trzciana

Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Trzciana

Kino plenerowe

Kolonie letnie

Dożynki gminne

Powiatowy zlot samochodów zabytkowych w Trzcianie

Dzień Edukacji Narodowej

Gminne Święto Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich

Obchody 11 listopada

Konferencja: „Porozmawiajmy o biznesie” Cieszy fakt, że z całej Polski na ponad 244 wnioski nasza gmina uzyskała wyróżnienie. Uroczystość zorganizowana została przez Polską Agencję Prasową przy patronacie korporacji samorządowych.

Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę

Jarmark Bożonarodzeniowy

Spotkanie wigilijne w ŚDS Rdzawa

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska