zdjęcie w tle

Przypomnienie gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych

Przypomnienie gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych

W związku z jesiennym okresem migracji dzikich ptaków oraz pojawieniem się nowych ognisk ptasiej grypy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypominamy o szczególnych zasadach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni przypomina gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych.

W ramach podejmowanych działań, powinni :

- zakaz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki;

- zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w których utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, zwłaszcza w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;

- utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków;

- przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

- lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków;

- osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu;

- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych zwłaszcza o zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, na temat liczby padłych ptaków, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

- powiadamiania organu IW albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu w/w objawów.

Szczegółowe wymagania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768 z późn. zm.).

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków nieasekuracyjnych. 

Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska