zdjęcie w tle

RELACJA Z XLII SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XLII SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 30 października 2023r. o godzinie 16:00 odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Trzciana.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych.

Podczas Sesji Rady Gminy Trzciana obecni byli Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Trzciana, którzy dokonali analizy wyników egzaminów wewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Podczas obrad XLII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

1.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

2.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2023-2030.

3.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Trzciana, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 897/19 stanowiącej zasób Gminy Trzciana.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Trzciana na czas oznaczony do lat 3.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego.


Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP .

Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2023r. znajduję się na stronie - LINK   

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska