zdjęcie w tle

Rusza kwalifikacja wojskowa 2024

Rusza kwalifikacja wojskowa 2024

Od 26 lutego 2024 r. na terenie powiatu bocheńskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Miejscem, w którym odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa jest Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Bochni , ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7.

  Dla osób z terenu Gminy Trzciana kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniu 13 marca 2024 r. Osoby zobowiązane do stawiennictwa otrzymają wezwanie imienne.

                                    
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi, oraz zgłaszających się ochotników, którzy ukończyli 18  rok życia.
  
Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej przedstawiają dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, podlegają badaniom lekarskim, przedstawiają dokumenty dotyczące wykształcenia, jeżeli ktoś uczy się to przynosi zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki, a także dokumenty o kwalifikacjach zawodowych, jeżeli takie posiada. Jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne to przedstawia także wyniki badań specjalistycznych w tym zakresie ( z ostatnich 12 miesięcy ).
   Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają mężczyźni:
- urodzeni w 2005 roku;
- urodzeni w latach 2000 - 2004 - którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 2022 - 2023, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają także kobiety:
- kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach przydatnych w służbie wojskowej.
 Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Więcej informacji o kwalifikacji oraz o pracy w wojsku w ulotkach.
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska