zdjęcie w tle

Wójt Gminy Trzciana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Trzciana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Trzciana, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, najem w trybie bezprzetargowym oraz użyczenie

Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Trzciana, o łącznej powierzchni 29 m2, w budynku numer 66 położonym w miejscowości Rdzawa, gmina Trzciana, usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 164 o pow. 0,06 ha, objętej księgą wieczystą nr KW TR1O/00071069/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na usługi handlowe.Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym działkę nr 897/19 o powierzchni 0,06 ha, położoną w miejscowości Trzciana, dla której Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1O/00053685/3 na czas określony 10 lat z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.


Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieokreślony pomieszczenia o łącznej powierzchni 189 m², położone budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 381, nr 383/9 i nr 383/7, objętych KW Nr TR10/00054991/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, z przeznaczeniem na siedzibę jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Dolnej, w celu prowadzenia działalności statutowej. tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska