zdjęcie w tle

Wybory Sołtysa na kadencje 2024-2029

Wybory Sołtysa na kadencje 2024-2029

Drodzy mieszkańcy Gminy Trzciana!

Wójt Gminy Trzciana zarządza wybory Sołtysa na kadencje 2024-2029 dla:


Sołectwa Kamionna

Sołectwa Kierlikówka

Sołectwa Leszczyna

Sołectwa Łąkta Dolna

Sołectwa Rdzawa

Sołectwa Trzciana

Sołectwa Ujazd


Termin przeprowadzenia wyborów Sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Trzciana ustalono na dzień

16 czerwca 2024 r. (niedziela) w godzinach 15:00-19:00.

Mieszkańcy Kamionnej i Rdzawy mogą oddać swoje głosy w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej, Kamionna 263, 32-732 Kamionna

Mieszańcy Kierlikówki i Ujazdu mogą oddać swoje głosy w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce, Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

Mieszkańcy Leszczyny mogą oddać swoje głosy w Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana

Mieszkańcy Łąkty Dolnej mogą oddać swoje głosy w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej, Łąkta Dolna 136, 32-733 Trzciana

Mieszkańcy Trzciany mogą oddać swoje głosy w Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie, Trzciana 403, 32-733 Trzciana

Na stronie bip.malopolska.pl/ugtrzciana w zakładce wybory-wybory na sołtysa 2024

oraz w Urzędzie Gminy Trzciana /sekretariat/ dostępne są wzory formularzy niezbędnych do rejestrowania kandydatów na Sołtysa oraz zgłoszenia dla osób chętnych do pracy w Sołeckich Komisjach Wyborczych.

Więcej informacji uzyskacie Państwo podczas dyżurów Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich w Urzędzie Gminy Trzciana w dni urzędowania w godzinach od 8:00 do 15:00,

a także w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń na sołtysa 27 maja (poniedziałek) do godziny 17:00.


tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska