zdjęcie w tle

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Trzciana przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 600/1, o powierzchni 13 m2,

stanowiącej własność Gminy Trzciana, położonej w miejscowości Kamionna, objętej księgą wieczystą nr KW TR1O/00038042/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.08.2024 r. do 31.07.2027 r. z przeznaczeniem na lokalizację paczkomatu.

Wszelkie informacje do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,a,2497198,zarzadzenie-nr-32ix24-wojta-gminy-trzciana-z-dnia-05072024-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomo.html


tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska