zdjęcie w tle

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych. RFRD pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych.
Funkcjonowanie FDS powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństw

Remont drogi Kamionna Zastawie.

Remont drogi gminnej 580673K w km 0+000 - 0+650 w miejscowości Kamionna, Gmina Trzciana

Kwota ogólna: 488 718,74 zł

Kwota kwalifikowana: 488 718,74 zł

Dofinansowanie z RFRD: 293 231,00 zł

Termin zakończenia 29.10.2024r.

Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 650 mb w zakresie wykonania nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, remoncie odwodnienia drogi oraz wykonania oznakowania poziomego drogi.

Prace zostaną wykonane w okresie od 31.10.2023r do 29.02.2024r.

2-tablica-kamionna.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Ujazd Zyzówka.

Remont drogi gminnej 580572K w km 0+295 - 0+620 w miejscowości Ujazd, Gmina Trzciana

Kwota ogólna: 261 661,32 zł

Kwota kwalifikowana: 261 661,32 zł

Dofinansowanie z RFRD: 156 996,00 zł

Termin zakończenia 14.04.2024r.

Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 325 mb w zakresie wykonania nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, remoncie odwodnienia drogi oraz wykonania oznakowania poziomego drogi.

Prace zostaną wykonane w okresie od 14.12.2023r do 14.04.2024r.

1-tablica-ujazd.jpg
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska